Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

VZN

VZN prijaté v roku 2015

VZN č. 4/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútkov

vzn č. 4-2015 pp pohrebísk a domov smútkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,12 kB

VZN č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

vzn č. 5-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,43 MB

VZN č. 6/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

vzn č. 6-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,57 MB

VZN č. 8/2015 o miestnom vodovode a vodovodných prípojkách v obci Šúrovce

vzn 8-2015 o miestnom vodovode a vodovodných prípojkách v obci Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 359,41 kB

VZN č. 9/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva v obci Šúrovce

vzn č. 9-2015 o dani za užívanie verejného priestranstva v obci Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 411,5 kB

VZN č. 10/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn č 10-2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 410,3 kB

VZN č. 11/2015 o dani z nehnuteľností

vzn č. 11 -2015 o dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 376,15 kB

VZN č. 12/2015 o dani za psa

vzn č. 12 -2015 o dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 354,25 kB

VZN č. 13/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Šúrovce

vzn č 13-2015 o vymedzení miest na umiesťňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,8 kB

VZN č. 14/2015 o stanovení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šúrovce

vzn č. 14-2015 o stanovení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,93 kB

VZN č. 15/2015 o dani za predajné automaty

vzn č 15-2015 o dani za predajné automaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 364,38 kB

VZN č. 16/2015 o dani za nevýherné hracie prístroje

vzn č 16-2015 o dani za nevýherné hracie prístroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,69 kB

VZN č. 17/2015 o dani za jadrové zariadenia

vzn č 17-2015 o dani za jadrové zariadenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 360,66 kB

VZN prijaté v roku 2014

VZN 1/2014

vzn-č.1-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,68 MB

VZN 2/2014

vzn-č.-2-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,79 kB

VZN 3/2014

vzn-č.3-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,32 kB

VZN 4/2014

vzn-č.-4-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,45 kB

VZN prijaté v roku 2013

VZN č. 1/2013

vzn-č.-1-2013.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 140,5 kB
Zobrazené 101-119 z 119

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií