Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Heraldika

Erb

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt znak šúroviecErb obce, ako ho poznáme dnes, používa obec Šúrovce od roku 2002. Základom erbu tvaru modrého štítu sú symboly lemeš a čerieslo (časti pluhu). Po prvýkrát boli použité v pečati z roku 1631 spolu s nápisom:

"SIGIL.IM.TRIVM.SVR.1631".

Ďalším symbolom je rozvetvená rastlinka prevzatá z pečate obce Valtov Šúr z roku 1755. 

Po obvode erbu je umiestnených jedenásť hviezdičiek prevzatých z pečate obce Varov Šúr z roku 1755.

Vlajka

vlajkaObecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov žltého, modrého, bieleho, modrého a žltého.

Vlajka má pomer strán   2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.

Pečate obce v minulosti

V starých dokumentoch sa objavuje pečať obce z roku 1514 s textom "SIGILIUM TRIUM SUR". Pečať z roku 1544 mala priemer 26 mm a v strede vyrytý znak obce - lemeš a čerieslo.Text po obvode pečate znel "SIGILLVM TRIVM ANNO 1544".

pečať 2V roku 1631 mala obec novú pečať s priemerom 30 mm a s textom: "SVR. SIGIL. COM. TRIVM. 1631". Nápis znamená, že obec bola vytvorená tromi Šúrmi.

pečať 2

Prvá pečať obce Valtov Šúr je z roku 1755 s nápisom: "PECZET. POCTIWE. OBCE. WALTASUR. 1755". Má priemer 31 mm a vyobrazené kvetinu, lemeš a čerieslo.

pečať 3Prvá pečať obce Varov Šúr rovnako pochádza z roku 1755. Jej priemer je 26 mm a v jej strede je zobrazené čerieslo, lemeš a jedenásť hviezdičiek. Text po obvode znie: "PECZET: OBCE: WARASSUR 1755".

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií