Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb Slovenskej republiky

Voľby prezidenta SR - Informácie pre voliča

Delegovanie členov do komisií pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Oznámenie o hlasovaní formou hlasovacieho preukazu vo voľbách prezidenta SR

Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky - 23. marca 2024

Oznámenie o hlasovaní mimo volebnej miestnosti vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky konajúcich sa dňa 23.03.2024

Obec Šúrovce - okrsková volebná komisia č. 1 - Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v 1. kole voľby prezidenta SR dňa 23.03.2024

Obec Šúrovce - okrsková volebná komisia č. 2 - Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v 1. kole voľby prezidenta SR dňa 23.03.2024

Oznámenie o hlasovaní mimo volebnej miestnosti vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky konajúcich sa dňa 06.04.2024

Obec Šúrovce - okrsková volebná komisia č. 1 - Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v 2. kole voľby prezidenta SR dňa 06.04.2024

Obec Šúrovce - okrsková volebná komisia č. 2 - Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v 2. kole voľby prezidenta SR dňa 06.04.2024

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií