Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Účasť poslancov na zasadnutiach ObZ

Rok 2022

 

24.1.
2022
 24.2.
2022
9.5.
2022
29.6.
2022
19.09
   2022             

19.10

2022

 

G. Delinčáková P P P P P P
K. Fridrichová P P P P P P
I. Görögová P P P No P P
M. Hrčka P P P P P P
P. Macho P P P P P No
D. Merica P P P P P P
Ľ. Mrva P P P P P P
V. Pavlovič P P P P P P
M. Špačková P P P P P P
Legenda:
 • P - prítomný
 • No - neprítomný - ospravedlnený
 • Nn - neprítomný - neospravedlnený
 • X - nekonalo sa

 

Rok 2021

 

9.3.
2021
 1.4.
2021
28.6.
2021
31.8.
2021
28.9.
2021
15.12.
2021
G. Delinčáková P P P P P P
K. Fridrichová P P P P P P
I. Görögová P P P P P P
M. Hrčka P No P P No P
P. Macho P P P P P P
D. Merica P P P P P P
Ľ. Mrva P P P P P P
V. Pavlovič P P P P P P
M. Špačková No P P P P P
Legenda:
 • P - prítomný
 • No - neprítomný - ospravedlnený
 • Nn - neprítomný - neospravedlnený
 • X - nekonalo sa

Rok 2020

 
28.2.
2020
27.5.
2020
29.6.
2020
27.7.
2020
8.10.
2020
11.11.
2020
11.12.
2020
G. Delinčáková P P P P P P P
K. Fridrichová P P P P P P P
I. Görögová P P No P P P P
M. Hrčka P P P P No P P
P. Macho P P P P P P P
D. Merica P P P P P P P
Ľ. Mrva P P P P P P No
V. Pavlovič P P P P P P No
M. Špačková P P P No P P P
Legenda:
 • P - prítomný
 • No - neprítomný - ospravedlnený
 • Nn - neprítomný - neospravedlnený
 • X - nekonalo sa

Rok 2018-2019

 
Ustanovujúce zasadnutie ObZ 10.12.2018
13.12.
2018
30.01.
2019
29.04.
2019
23.05. 2019
28.06.
2019
25.09.
2019
31.10.
2019
11.12.
2019
G. Delinčáková P P P No P P P P P
K. Fridrichová P P P P P P P P P
I. Görögová P P P P P P P P P
M. Hrčka P P P P P P No P P
P. Macho P P No P P P P P P
D. Merica P P P P P P P P P
Ľ. Mrva P P P P P P P No P
V. Pavlovič P P P P P No P P P
M. Špačková P P P P No P P No No
Legenda:
 • P - prítomný
 • No - neprítomný - ospravedlnený
 • Nn - neprítomný - neospravedlnený
 • X - nekonalo sa

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií