Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 5, Šúrovce 919 25
mobil: 0908/789 998
pevná linka: 033/5595 767
e-mail:starostka@surovce.sk

VZN

VZN prijaté v roku 2016

vzn č. 7/2016

vzn č. 7 -2016 daň z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 420,95 kB

vzn č. 8/2016

vzn č. 8-2016 verejné priestranstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 455,36 kB

vzn č. 9/2016

vzn č. 9-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 436,19 kB

vzn č. 10/2016

vzn č 10-2016 o dani za jadrové zariadenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 403,95 kB

vzn č. 11/2016

vzn č 11-2016 o dani za predajné automaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 409,27 kB

vzn č. 12/2016

vzn č 12-2016 o dani za nevýherné hracie prístroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 409,34 kB

vzn č. 13/2016

vzn č. 13-2016 o financovaní mŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 424,59 kB

vzn č. 14/2016

vzn č. 14-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 418,51 kB

VZN prijaté v roku 2015

VZN 1/2015

vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,95 kB

VZN 2/2015

vzn2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 420,2 kB

VZN č. 3/2015 o podmienkach vodenia a držania psov na území obce Šúrovce

vzn č. 3-2015 - o podmienkach vodenia a držania psov na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,85 kB

VZN č. 4/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútkov

vzn č. 4-2015 pp pohrebísk a domov smútkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,12 kB

VZN č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

vzn č. 5-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,43 MB

VZN č. 6/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

vzn č. 6-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,57 MB

VZN č. 8/2015 o miestnom vodovode a vodovodných prípojkách v obci Šúrovce

vzn 8-2015 o miestnom vodovode a vodovodných prípojkách v obci Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 359,41 kB

VZN č. 9/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva v obci Šúrovce

vzn č. 9-2015 o dani za užívanie verejného priestranstva v obci Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 411,5 kB

VZN č. 10/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn č 10-2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 410,3 kB

VZN č. 11/2015 o dani z nehnuteľností

vzn č. 11 -2015 o dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 376,15 kB

VZN č. 12/2015 o dani za psa

vzn č. 12 -2015 o dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 354,25 kB
Zobrazené 81-100 z 110

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií