Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 5, Šúrovce 919 25
mobil: 0908/789 998
pevná linka: 033/5595 767
e-mail:starostka@surovce.sk

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10. 5. 2022

Zmluva o výpožičke

19/2022

0,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev

Obec Šúrovce

9. 5. 2022

Zmluva o nájme priestorov KD Šúrovce

18/2022

0,00 EUR

Obec Šúrovce

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Šúrovce

4. 5. 2022

Zmluva č. 322 0173 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

17/2022

3 000,00 EUR

Dobrovoľná hasičská ochrana SR

Obec Šúrovce

4. 5. 2022

Hromadná licenčná zmluva

16/2022

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Šúrovce

29. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

15/2022

Neuvedené

GALILEO CORPORATION

Obec Šúrovce

25. 3. 2022

Zmluva o nájme priestorov KD Šúrovce

14/2022

0,00 EUR

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov ZO SZZ 16-78

Obec Šúrovce

25. 3. 2022

Zmluva o nájme priestorov KD Šúrovce

13/2022

0,00 EUR

Jednota dôchodcov Slovenska

Obec Šúrovce

25. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Šúrovce v roku 2022

12/2022

750,00 EUR

Šachový klub Šúrovce

Obec Šúrovce

25. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

11/2022

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Šúrovce

25. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

10/2022

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Šúrovce

17. 3. 2022

Zmluva č. 004/2022 o vykonávaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi

9/2022

Neuvedené

H & C Safety Group s.r.o.

Obec Šúrovce

17. 3. 2022

Zmluva o nájme priestorov KD Šúrovce

8/2022

Neuvedené

Šachový klub Šúrovce

Obec Šúrovce

16. 3. 2022

Zmluva č. 241/2022 o poskytnutí finančných prostredkov na záujmové vzdelávanie detí

7/2022

108,57 EUR

Mesto Trnava

Obec Šúrovce

25. 2. 2022

Dodatok č. 1 - Zmluva o dielo

6/2022

86 341,62 EUR

Arcus Signum, s.r.o.

Obec Šúrovce

25. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie obce Šúrovce v roku 2022

5/2022

9 000,00 EUR

Obecný športový klub Šúrovce

Obec Šúrovce

11. 2. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

4/2022

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Šúrovce

26. 1. 2022

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U2078/2015

2/2022

Neuvedené

MADE spol. s.r.o.

Obec Šúrovce

26. 1. 2022

Dodatok k zmluve o zbere použitých jedlých olejov a tukov

1/2022

Neuvedené

Fidelity Trade s.r.o.

Obec Šúrovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií