Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Komisie ObZ

Komisia na ochranu verejného záujmu

(s poukazom na čl. 7 ods. 5 písm. a) Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov)

Predseda: Ing. Ingrid Görögová, PhD
Členovia:
 • Mgr. Mária Špačková
 • Daniel Merica

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Návrhová a mandátová komisia

Predseda: Mgr. Ľubomír Mrva

Členovia:

 • Ing. Ingrid Görögová, PhD.
 • Mgr. Klaudia Fridrichová

Komisia finančná a správy majetku

Predseda: Mgr. Gabriela Delinčáková (poslankyňa)

Členovia:

 • Peter Macho (poslanec)
 • Mgr. Miriama Ondrejíčková (pracovníčka ObÚ)

Komisia školstva,  kultúry a športu

Predseda: Vladimír Pavlovič (poslanec)

Členovia:

 • Daniel Merica (poslanec)
 • Ing. Marek Hrčka (poslanec)
 • Mgr. Mária Špačková (poslankyňa)

Komisia ochrany verejného poriadku

Predseda: Mgr. Ľubomír Mrva (poslanec)

Členovia:

 • Peter Macho (poslanec)
 • Ing. Marek Hrčka (poslanec)

Komisia riešenia sťažností

Predseda: Mgr. Gabriela Delinčáková (poslankyňa)

Členovia:

 • Vladimír Pavlovič (poslanec)
 • Mgr. Mária Špačková (poslankyňa)

Náhradníci:

 • Daniel Merica (poslanec)
 • Mgr. Klaudia Fridrichová (poslankyňa)

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Predseda: Peter Macho (poslanec)

Členovia: Ing. Marek Hrčka (poslanec)

Komisia sociálna, bytová a zdravotná

Predseda: Mgr. Klaudia Fridrichová (poslankyňa)

Členovia:

 • Vladimír Pavlovič (poslanec)
 • Mgr. Mária Špačková (poslankyňa)

Komisia inventarizačná

Predseda: Daniel Merica (poslanec)

Členovia:

 • Mgr. Gabriela Delinčáková (poslankyňa)
 • Ing. Ingrid Görögová, PhD. (poslankyňa)
 • Peter Macho (poslanec)
 • Zdenka Lišková (pracovníčka ObÚ)

Komisia vyraďovacia a likvidačná

Predseda: Ing. Marek Hrčka (poslanec)

Členovia:

 • Mgr. Klaudia Fridrichová (poslankyňa)
 • Mgr. Mária Špačková (poslankyňa)

Sobášiaci:

 • Mgr. Mária Špačková
 • Ing. Ingrid Görögová, PhD.

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií