Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Rok 2015

2. JANUÁR 2015 - USTANOVUJÚCE OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Navrhované dokumenty

Zápisnica

Uznesenia

21. JANUÁR 2015

Navrhované dokumenty

Zápisnica

Uznesenia

16. FEBRUÁR 2015

Z dôvodu práceneschopnosti pani starostky sa toto zasadnutie nekonalo.

16. MAREC 2015

Navrhované dokumenty

Zápisnica

Uznesenia

18. MÁJ 2015

Navrhované dokumenty

Zápisnica

Uznesenia

15. JÚN 2015

Navrhované dokumenty

Zápisnica

Uznesenia

14. SEPTEMBER 2015

Navrhované dokumenty

Zápisnica

Uznesenia

14. DECEMBER 2015

Navrhované dokumenty

Zápisnica

Uznesenia

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií