Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Základné údaje

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Šúrovce základné údaje

 • Názov obce: Šúrovce
 • Kraj: Trnavský
 • Okres: Trnava
 • Počet obyvateľov: 2310
 • Rozloha: 1990 ha
 • Nadmorská výška: 132 m n.m.

Poloha a popis obce     

Obec Šúrovce s počtom 2260 obyvateľov leží na úrodnej Podunajskej nížine medzi Váhom a Dudváhom v blízkosti mesta Sereď, len 12 km od okresného mesta Trnava, v nadmorskej výške 132 m.n.m.. Obec po vytvorení správnych území (okresov) v druhej polovici 19. storočia bola začlenená do okresu Sereď a od roku 1960 do okresu Trnava, v ktorom je dodnes.

Katastrálne územie obce je o výmere 1 990 ha a rozprestiera sa v Podunajskej nížine v údolí rieky Váh. Katastrálne územie obce je ohraničené katastrami susedných obcí, a to:
 • zo severovýchodu katastrálnym územím obcí Siladice a Dvorníky
 • z východu katastrálnym územím obce Vinohrady nad Váhom
 • z juhu katastrálnym územím mesta Sereď
 • z juhozápadu katastrálnym územím obce Križovany nad Dudváhom
 • zo západu katastrálnym územím obce Zavar.
Úroveň hladiny rieky Váh v Šúrovciach je 130,6 m n.m. Koryto rieky je vzdialené od obce približne 1200 až 1300m.
 

Z geografického hľadiska, charakter katastra obce ovplyvňuje poloha obce v Podunajskej nížine medzi dvomi riekami –Váhom a Dudváhom. Z hľadiska krajinnej štruktúry predstavuje kataster obce krajinu vidieckeho typu s absolútne prevládajúcou poľnohospodárskou funkciou. Jej dominantnosť zvýrazňujú minimálne plochy lesov a vodných tokov so sprievodnou líniovou, nelesnou stromovou a drevinovou vegetáciou.

Obec Šúrovce patrí do teplej, mierne vlhkej klimatickej oblasti s miernou zimou. Priemerná januárová teplota dosahuje – 2,2°C a cez leto dosahuje priemernú júlovú teplotu 19,7°C. Vlhkostné pomery zodpovedajú nížinnej polohe okolia. V priebehu roka minimum relatívnej vlhkosti pripadá na apríl (67%) a maximum na december (86%). Priemerný ročný úhrn zrážok dosahuje približne 619 mm.

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií