Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Rok 2019

30. JANUÁR 2019

Navrhované dokumenty

Zápisnica

Uznesenia

29. APRÍL 2019

Navrhované dokumenty

Zápisnica

Uznesenia

23. MÁJ 2019

Navrhované dokumenty

Zápisnica

Uznesenia

28. JÚN 2019

Navrhované dokumenty

Zápisnica

Uznesenia

25. SEPTEMBER 2019

Navrhované dokumenty

Zápisnica

Uznesenia

31. OKTÓBER 2019

Navrhované dokumenty

Zápisnica

Uznesenia

11. DECEMBER 2019

Navrhované dokumenty

Zápisnica

Uznesenia

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií