Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

Rok 2018

  12.3. 10.5. 12.6. 15.8. 10.10.  
G. Delinčáková P P P P P  
I. Görögová P P P No P  
M. Hrušovský No P P No P  
L. Jobek No P P No No  
Ľ. Královič No Nn Nn No Nn  
T. Kubala P P P No P  
K. Mikulášová P P P P No  
D. Merica P No P P P  
V. Pavlovič P P P No P  

Legenda:

 • P - prítomný
 • No - neprítomný - ospravedlnený
 • Nn - neprítomný - neospravedlnený
 • X - nekonalo sa

Rok 2017

  14.3. 30.3. 4.5. 10.5. 29.6. 3.8. 25.10 16.11 12.12
G. Delinčáková P P P P P P P P P
I. Görögová P P P P P P P No P
M. Hrušovský P P P P P P P P P
L. Jobek P No P No P P P P P
Ľ. Královič P P P P No P No No P
T. Kubala P P No P P No P P P
K. Mikulášová P P P P P P P P P
M. Náhlik   P P              
D. Merica     P P P P No P P
V. Pavlovič P P P P No P P P P

Legenda:

 • P - prítomný
 • No - neprítomný - ospravedlnený
 • Nn - neprítomný - neospravedlnený
 • X - nekonalo sa

Rok 2016

  15.2. 14.3. 26.5. 30.6. 11.10. 14.12.
G. Delinčáková X P P P P P
I. Görögová X P P P P P
M. Hrušovský X No P P P P
L. Jobek X P P P P P
Ľ. Královič X No P P P P
T. Kubala X No P P P P
K. Mikulášová X P P P No P
M. Náhlik X No No No No No
V. Pavlovič X P No P P P

Legenda:

 • P - prítomný
 • No - neprítomný - ospravedlnený
 • Nn - neprítomný - neospravedlnený
 • X - nekonalo sa

Rok 2015

  2. 1. 21. 1. 16. 2. 16. 3. 18. 5. 15. 6. 14. 9. 14.12
G. Delinčáková P P X P No P P P
I. Görögová P P X P P P P P
M. Hrušovský P P X P P P P P
L. Jobek P P X No P P P P
Ľ. Královič P No X P P P No P
T. Kubala P P X P P No P P
K. Mikulášová P P X P P P P P
M. Náhlik P No X P P P No P
V. Pavlovič P P X P P P P P

Legenda:

 • P - prítomný
 • No - neprítomný - ospravedlnený
 • Nn - neprítomný - neospravedlnený
 • X - nekonalo sa

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií