Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Účasť poslancov na zasadnutiach ObZ

ROK 2023

13.03.

2023

31.05.

2023

12.06.

2023

24.08.

2023

 

23.11.

2023

15.12.

2023

Mgr. Gabriela Delinčáková

P

         P

         P

        P

    P  No

Mgr. Petra Mlíchová, MBA

P

         P

         P

        P

    P  P

Miroslav Šimášek

P

         P

         P

        P

    P  P

Peter Macho

P

      No

         P

        P

    P  No

Daniel Merica

P

      No

         P

        P

    P  No

Mgr. Ľubomír Mrva

P

      P

         P

       P

    P  No

Vladimír Pavlovič

P

     P

         P

       P

   No  P

RNDr. Ing. Marián Viskupič

P

     P

         P

       No

   P  P

Ing. Pavol Benedik

P

    P

         P

       P

   P  P
 

ROK 2024

12.03.

2024

         

Mgr. Gabriela Delinčáková

P

         

Mgr. Petra Mlíchová, MBA

P

         

Miroslav Šimášek

P

         

Peter Macho

P

         

Daniel Merica

No

         

Mgr. Ľubomír Mrva

P

         

Vladimír Pavlovič

P

         

RNDr. Ing. Marián Viskupič

P

         

Ing. Pavol Benedik

No

         
 
 
Legenda:
  • P - prítomný
  • No - neprítomný - ospravedlnený

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií