Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Komisie ObZ

Komisia na ochranu verejného záujmu

(s poukazom na čl. 7 ods. 5 písm. a) Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov)

Predseda: RNDr. Ing. Marián Viskupič
Členovia:
 • Daniel Merica
 • Ing. Pavol Benedik

Rok 2023

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (5.6 MB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2022 (3.51 MB)

Zápisnica zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri ObZ v Šúrovciach (873.05 kB)

Návrhová a mandátová komisia

Predseda: Mgr. Petra Mlíchová, MBA

Členovia:

 • Mgr. Gabriela Delinčáková
 • Mgr. Ľubomír Mrva

Komisia finančná a správy majetku

Predseda: RNDr. Ing. Marián Viskupič

Členovia:

 • Mgr. Gabriela Delinčáková
 • Peter Macho
 • Mgr. Miriama Ondrejíčková (pracovníčka ObÚ)

Komisia školstva,  kultúry a športu

Predseda: Vladimír Pavlovič

Členovia:

 • Mgr. Petra Mlíchová, MBA
 • Ing. Pavol Benedik
 • Miroslav Šimášek

Komisia ochrany verejného poriadku

Predseda: Mgr. Ľubomír Mrva

Členovia:

 • Mgr. Petra Mlíchová, MBA
 • Peter Macho
 • Miroslav Šimášek
 • Branislav Oravec (občan)

Komisia riešenia sťažností

Predseda: Ing. Pavol Benedik

Členovia:

 • Mgr. Gabriela Delinčáková
 • Daniel Merica

Náhradníci:

 • Peter Macho
 • Vladimír Pavlovič

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Predseda: Peter Macho

Členovia: 

 • Daniel Merica
 • Miroslav Šimášek
 • RNDr. Ing. Marián Viskupič
 • Branislav Oravec (občan)

Komisia inventarizačná

Predseda: Daniel Merica

Členovia:

 • Peter Macho
 • Vladimír Pavlovič

Komisia vyraďovacia a likvidačná

Predseda:  RNDr. Ing. Marián Viskupič

Členovia:

 • Mgr. Ľubomír Mrva
 • Miroslav Šimášek

Sobášiaci:

 • Daniel Merica
 • Mgr. Petra Mlíchová, MBA
 • RNDr. Ing. Marián Viskupič

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií