Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Rok 2017

December 2017

Vianočné trhy v obci

Dobrý deň, Šúrovčania, pozývame všetkých na Vianočné predajné trhy, ktoré sa v našej obci budú konať dňa 9.12.2017 od 16,00 hod. Z predajcov môžem spomenúť - pletenie z pedigu, výrobky z medu, medovníky, vianočné svietniky a vence, hand made výrobky....Tešíme sa na Vás!

PS1: Na Mikuláša k dnešnému dňu čaká 97 detí, o trase Mikulášskej cesty budete informovaní priebežne miestnym rozhlasom.
PS2: Informácia pre predávajúcich - trhy začínajú o 16,00 hod, takže o tej 15,00 hod budete mať pripravené miesto, aby ste sa mohli rozložiť. Budete platiť 10Eur/ miesto.
Pre všetkých ostatných je pripravené občerstvenie, medovinka, máme nové drevené stánky, ktoré budú mať vtedy premiéru, bude znieť vianočná hudba z nášho ozvučenia, krásny stromček, ktorý Mikuláš rozsvieti, spolu s p. farárom sa pri ňom pomodlíme a teda čo ešte dodať.....už nič, len zopakujem - Tešíme sa na Vás!
 

Mikuláš

Mikulášská jazda dedinou

Sviatok svätého Mikuláša je veľmi starý a najmä u detí veľmi obľúbený sviatok. Legendy hovoria, že biskup Mikuláš žil koncom 3. storočia a do pamäte sa zapísal nezištným pomáhaním a obdarúvaním ľudí, ktorí to najviac potrebovali. Jeho skutky museli byť naozaj neprehliadnuteľné, keď mu vzdávame úctu ešte o 1800 rokov neskôr a dosiaľ sme naňho nezabudli. Na sviatok, kedy Mikuláš nosí dobrým deťom darčeky, samozrejme nezabudla ani naša pani starostka, ktorá pozvala Mikuláša aj k nám do dediny. Prišiel tento rok do našej dediny v plnej paráde na koči s koníkmi v doprovode anjela a čerta.  Mikuláš si doniesol plný batoh sladkostí, z ktorých sa tešili starí aj mladí. Mikuláš v tento deň musí veľa stihnúť, tento rok bolo 133 detí, ktoré si preňho pripravili básničky i piesne a niektoré nakreslili aj obrázky. „Mikuláš bol pekný, aj anjel bol pekný, ale čert sa mi nepáčil, Neposedný čertisko, ktorý Mikuláša sprevádzal síce medzi deťmi spôsobil mierny rozruch, keď sa ho naľakalo niekoľko neposlušníkov, ale nakoniec sa situácia vyriešila a deti sa tešili zo sladkých dobrôt. Vždy tu vytvoria takú atmosféru, že deti sú nadšené,“ pochvaľovala si pani starostka Žaneta Gogolová. Potom sa Mikulášsky sprievod pobral ku vianočnému stromčeku, ktorý máme pred obecným úradom. Pozdravil všetky deti aj dospelých, lebo je slušne vychovaný. Pri stromčeku ho čakala pani starostka aj s pánom farárom Kolenčíkom ktorí ho privítali. Spevácky zbor Šúrovčanka nám zaspievala krásne vianočné piesne a po nej Mikuláš rozsvietil stromček. Pridala sa aj Dychová hudba Šúrovanka. Mikuláš ešte porozdával košík plných dobrôt,  deti sa mohli spolu s ním anjelikom a čertom aj odfotiť, aby mali na túto chvíľu aj pamiatku. Pod záštitou Obecného úradu sa podávala kapustnica , klobásky, cigánska a aj mastný chlieb s cibuľov. Všetky tieto dobroty mali veľký úspech, pretože nič nezostalo, všetko sa zjedlo a aj vypilo. Podával sa  teplý čajík pre deti a punč, varené vínko či medovinka - všetkého bolo nadostač pre každého. Tradícia Mikuláša je jedna z najkrajších tradícií, pretože darovať a byť obdarovaným je to, čo má pre človeka význam a je jedno, či je mladý, alebo starý. Myslím si, že to, že máme v dedine Mikuláša je nádherná vec. Verím, že všetci boli dostatočne dobrí, čert ich poriadne naplašil a Mikuláš s anjelom odmenil, a to je asi to najdôležitejšie.

Vianočná vinšovačka detí z MŠ na obecnom úrade

Dňa 19.12.2017 sme u nás na Obecnom úrade netrpezlivo očakávali príchod detí a pani učiteľiek z našej materskej škôlky ktoré prišli zavinšovať krásne vianočné sviatky všetkým pracovníkom obecného úradu a hlavne pani starostke, ktorú milo prekvapili krásnymi básničkami i pesničkami za čo boli obdarované rôznymi sladkosťami. Všetkým detom i pani učiteľkám z materskej škôlky ĎAKUJEME za krásny program ktorý si pre nás pripravili.
Deti z materskej škôlky na obecnom úrade.sladkosti pre deti Darček pre pani starostku.

November 2017

Kandráčovci v Šúrovciach

Dňa 11.novembra 2017 do našej obce síce neprišiel Martin na bielom koni, ale prišli Kandráčovci, ktorí hneď po prvých tónoch rozprúdili krv v žilách vo vypredanom hľadisku. Hodina piesní, tancov a zábavy uplynula ako voda a po odohranom koncerte nasledovalo fotenie a autogramiáda. Kandráčovcov sme si uctili tak, ako sa patrí a veríme, že sa o nejaký čas k nám do obce vrátia.

Festival  speváckych súborov v Opoji

Spevácka skupina Šúrovčanka sa dňa 18.novembra 2017 zúčastnila XIV.ročníka prehliadky speváckych súborov v Kultúrnom dome v Opoji, ktorý tradične organizuje Jednota dôchodcov Trnava. Okrem Šúrovčanky sa prehliadky zúčastnili aj súbory tak z blízkeho ako aj z ďalekého okolia.  Návštevníci podujatia mohli stráviť príjemné sobotné chvíle v duchu ľudovej hudby a mohli si pochutnať na koláčoch a výbornom poľovníckom guláši. Pomyselná latka podujatia bola postavená veľmi vysoko, a to aj vzhľadom k tomu, že ako prvý súbor vystupovala skupina Šúrovčanka, pod vedením Mgr. M. Špačkovej. V Opoji vystupovali aj tieto súbory - Senior klub Opoj, Šúrovčanka, Dolnoorešanka, Bučančan z Bučian, Malženičan, Dámske Sexteto z Hodonína, Relax z Križovian a Pohoda zo Serede. Na festivale sa stretli nielen hostia a spevácke súbory, ale aj starostovia z okolitých obcí. Vynikajúca atmosféra v sále i na pódiu nasvedčovala tomu, že vystúpenie sa všetkým páčilo. 

Október 2017

Slávnosť odhalenia pamätnej tabule Mons. Františka Revesa v Šúrovciach

V nedeľu 15. októbra 2017 sa v Šúrovciach konala slávnosť pri príležitosti 20. výročia úmrtia Mons. Františka Revesa, katolíckeho kňaza, papežského preláta, profesora, redaktora, prekladateľa a misionára Slovákov vo Francúzsku. Slávnosť sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.
František Reves sa narodil 2. mája 1911 vo Varovom Šúre (dnes Šúrovce v okrese Trnava) a na začiatku 50. rokov 20. storočia sa zapojil do ilegálnej činnosti a organizovania nebezpečných výprav bohoslovcov, kňazov, ale aj laikov cez strážené hranice do slobodného sveta. S Františkom Revesom spolupracovali saleziáni blahoslavený Titus Zeman, Ernest Macák a Štefan Fabera. František Reves, hrdinský odporca komunistickej totality, pomohol utiecť vyše 100 ľuďom, z toho bolo 80 duchovných. Sám emigroval v apríli 1952 a od roku 1959 až do svojej smrti 19. júna 1997 pôsobil ako misionár na Slovenskej katolíckej misii vo Francúzsku.
Slávnostnú svätú omšu celebroval a v kázni sa veriacim prihovoril rektor Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku Mons. Imrich Tóth, koncelebrovali miestny farár Marián Kolenčík, Mons. Miloslav Mrva, František Sočufka SJ a dvaja saleziánski spolubratia. Svätá omša sa konala na priestranstve pred Kaplnkou sv. Jozefa vo Varovom Šúre, kde svoju primičnú svätú omšu v roku 1942 slúžil aj František Reves.
Po svätej omši Mons. Imrich Tóth na kaplnke posvätil pamätnú tabuľu venovanú Františkovi Revesovi a spolu so starostkou obce Šúrovce Žanetou Gogolovou ju slávnostne odhalili. K prítomným sa pri tejto príležitosti prihovoril aj člen Slovenského ústavu v Ríme Dr. Jozef M. Rydlo. V poobedňajších hodinách sa v miestnom kultúrnom dome konala prezentácia knihy Živého ma nedostanete! Spomienky Františka Revesa, ktorú pripravil Mons. Imrich Tóth a ktorá sa stretla s veľkým záujmom.
“Medzi pozvanými hosťami na slávnosti nechýbali žijúci rodinní príslušníci Františka Revesa a delegácia Slovákov z Francúzska zo Slovenskej katolíckej misie. Vďační Šúrovčania a krajania si dôstojným spôsobom uctili osobnosť svojho významného rodáka a prispeli tak k prehlbovaniu svojich národných a kresťanských tradícií a zachovaniu živej a pravdivej historickej pamäte národa,” informoval Mons. Imrich Tóth.

Jabĺčkové hody v Šúrovciach

Aj tento rok sa v našej obci, pod záštitou Obecného úradu v Šúrovciach, speváckej skupiny Šúrovčanka, pod vedením Mgr. Špačkovej, konali Jabĺčkové hody. Návštevníci si mohli pochutnať na jabĺčkach všelijakého druhu - varených, pečených, ale aj tekutých. Hody boli spojené aj s výstavou s názvom Čo dom a dvor dal a s výstavou krojov. Organizátori boli spokojní s priebehom podujatia, ako aj s návštevnosťou. Veríme, že o rok sa v takomto hojnom počte vidíme opäť.

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií