Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

SZZ ZO 16-78 Šúrovce

Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia 16-78 Šúrovce

Slovenský zväz záhradkárov je dobrovoľným, samostatným, nepolitickým občianskym združením záujemcov o záhradkársku činnosť vo všetkých jej formách. Jeho poslaním je najmä organizovať, zabezpečovať a rozvíjať záhradkársku činnosť, spolupracovať na tvorbe a ochrane životného prostredia, zastupovať, vyjadrovať a uspokojovať záujmy svojich členov a vytvárať im podmienky na aktívny odpočinok.

Zmienky o založení SZZ ZO 16-78 Šúrovce nie sú zaznamenané, nakoľko sa prvotný archív našej organizácie stratil. Terajšie fungovanie organizácie sa datuje asi od 50-tich rokov minulého storočia. V súčasnosti má SZZ ZO 16-78 Šúrovce viac ako 30 členov. 

Činnosť SZZ ZO 16-78 Šúrovce sa zameriava na oboznamovanie svojich členov so záhradnou tematikou a zvyšovanie ich odbornosti. K tomuto účelu sa členovia stretávajú na posedeniach, kde prediskutujú odborné informácie a aj svoje vlastné skúsenosti v oblasti záhradkárskej činnosti. Zároveň sa členovia zúčastňujú aj akcií, ktoré sú organizované okresným výborom SZZ Trnava, prípadne inými SZZ ZO v okolitých dedinách. Záhradkári chcú svoje sily využiť aj pri zveľaďovaní obce uskutočnením brigád v spolupráci s vedením obce.

Výbor SZZ ZO 16-78 Šúrovce (funkčné obdobie 2020 - 2025):

  • Predseda: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
  • Podpredseda: Alojz Šarvaic
  • Tajomník: Jana Viskupičová
  • Hospodár: Mária Stúpalová

Kontrolná a revízna komisia (KRK):

  • Predseda KRK: Dáša Malecová
  • Člen KRK: František Horník
 

Kontakt:

SZZ ZO 16-78 Šúrovce
doc. Ing. Augustín Görög, PhD. (predseda)
Ružová 305/7, 919 25 Šúrovce
0915 / 179 081
augustin.gorog@stuba.sk
IČO 36087271

Fotogaléria z výročnej členskej schôdze konanej dňa 16.02.2020

obr.1 obr.2
obr.3 obr.4
obr.5 obr.6
obr.7 obr.8

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií