Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Komisie

Na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Šúrovciach konaného dňa 2. januára 2015 boli zriadené nasledovné komisie:

Návrhová komisia:

 • Ing. Ingrid Görögová, PhD.
 • Miroslav Hrušovský
 • Mgr. Lukáš Jobek

Mandátová komisia:

 • Ľubomír Královič
 • Mgr. Gabriela Delinčáková
 • PhDr. Miroslav Náhlik

Komisia na ochranu verejného záujmu:

 • Mgr. Gabriela Delinčáková
 • Ing. Ingrid Görögová, PhD.
 • Mgr. Lukáš Jobek

V zmysle § 15 Zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení boli schválené nasledovné komisie:

Komisia finančná a správy majetku

Predseda: Miroslav Hrušovský

Členovia:

 • Mgr. Gabriela Delinčáková
 • Ľubomír Královič
 • Zdena Lišková

Komisia športu, školstva a kultúry

Predseda: Vladimír Pavlovič

Členovia:

 • Ing. Ingrid Görögová, PhD.                 
 • Mgr. Mária Špačková
 • Mgr. Jarmila Matisová

Komisia ochrany verejného poriadku

Predseda: Mgr. Lukáš Jobek

Členovia:

 • Ing. Branislav Karel
 • Marek Banič
 • Roman Banič

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Predseda:  

Členovia:

 • Mgr. Gabriela Delinčáková
 • Ing. Ivan Ďuriš

Komisia sociálna, bytová a zdravotná

Predseda: Mgr. Katarína Mikulášová

Členovia:

 • Vladimír Pavlovič
 • Bc. Ružena Bohunická

Komisia inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná

Predseda: Ľubomír Královič

Členovia:

 • Miroslav Hrušovský
 • Zdenka Líšková

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií