Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

OŠK - Obecný športový klub

OŠK Šúrovce sa riadi v zmysle Stanov, ktoré boli riadne zaregistrované na MV SR 12.5.2017. Činnosť klubu je financovaná vďaka finančnej dotácii obce Šúrovce.

Úlohou Obecného športového klubu Šúrovce je:

  • podporovať rozvoj futbalu v obci Šúrovce;
  • viesť mládež k získavaniu pohybových zručností;
  • organizovať futbalové podujatia;
  • spolupracovať s orgánmi miestnej územnej samosprávy, základnou školou, spoločenskými organizáciami,  s fyzickými a právnickými osobami  prospech rozvoja obce Šúrovce.

Orgány klubu:

  • najvyšší orgán - členská schôdza klubu
  • riadiaci orgán - výkonný výbor klubu
  • štatutárny orgán - predseda, podpredseda klubu
  • kontrolný orgán - revízor klubu

Členovia OŠK: Ing. Ivan Ďuriš, Ing. Štefan Brečka, Branislav Delinčák, Andrej Kramár, Peter Hudcovič, Ing. Pavol Benedik, Rastislav Bukovský, Marek Silný, Mgr. Milan Merica, Ing. Jaroslava Ďurišová PhD., Mgr. Gabriela Delinčáková, Zuzana Mahajová, Katarína Janíková.

Výkonný výbor OŠK: Ing. Ivan Ďuriš, Ing. Štefan Brečka, Branislav Delinčák, Ing. Pavol Benedik, Rastislav Bukovský

Predseda OŠK: Ing. Ivan Ďuriš

Podpredseda OŠK: Ing. Štefan Brečka

Revízor: Mgr. Milan Merica

V sezóne 2017/2018 pôsobilo v klube iba mužstvo prípravky U-13 pod vedením trénera Mareka Baxu.

V sezóne 2018/2019 pôsobia v klube mužstvá:

Prípravka U-13 pod vedením trénera Mareka Baxu – jesenná časť:

Žiaci U-15 pod vedením trénera Henricha Brečku – jesenná časť:

Muži  pod vedením trénera Mareka Baxu – jesenná časť:

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií