Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Dychová hudba Šúrovanka

Hudba je dar Boží, jemný a krásny, krehký sťa poľný kvet, keď hráš ju srdcom, s láskou a nehou, cítiš, že objímaš celý svet.

Filozofiou a regionálnou politikou predsedu Trnavského samosprávneho kraja je zachovávať a šíriť tradície.
Aj dediny majú svoje dejiny, svoje udalosti, ku ktorým sa s odstupom času vracajú a takýmito dejinami sú
aj dejiny DH Šúrovanka.

Myšlienku pre založenie DH Šúrovanky oživil a prvýkrát vyjadril vtedajší starosta p. Jozef Ondrejíček, ktorý doslovne chodil po dedine a vyhľadával muzikantov, resp. tých, ktorí majú hudbu v srdci. K dejinám a histórii patrí tiež úcta tým, ktorí stáli pri jej zrode a ktorí dnes ostali už len spomienkou obce a síce p. Dobrovodský, p. Sabo a p. Klačo. Medzi oslovenými som bol tiež ja a doteraz stojím pri Šúrovanke ako jej zakladateľ, kapelník.

Myšlienka založiť dychovku je viazaná k roku 1990, dnes má teda Šúrovanka 25 rokov. Táto etapa predstavuje pre život človeka pomerne dlhé obdobie a za toto obdobie sa toho aj v našej dychovke udialo pomerne veľa. Pravidelné stretávanie sa na skúškach, na hraniach si vyžaduje skutočne celého človeka, veľkú zanietenosť, podporu rodiny a niekedy možno až sebazaprenie.  Toto sa prejavilo aj v začiatkoch, aj v celkovom pôsobení našej dychovky tým, že hudobníci prichádzali, odchádzali.... a z pohľadu späť konštatujem, že Šúrovanka mala okolo 40 členov. Až mi je v tejto chvíli ľúto, že z prvých členov dychovky som ostal sám. Touto cestou sa chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí s láskou, obetou prispeli k tomu, aby DH Šúrovanka napredovala a profilovala sa. Zakladajúcim dirigentom bol p. Michal Müller z Trnavy, ktorý nás zasvecoval do prvých tajomstiev dychovej hudby. Po ňom prišiel p. Milan Schifer, vtedajší kapelník DH Sereďanka. Boli sme vďační každému, kto sa nás ujal, pretože učiť amatérov a sprevádzať ich nie je jednoduché a vyžaduje si to veľkú trpezlivosť.

Profesionálne smerovanie a povýšenie dychovky na slušnú úroveň jednoznačne patrí p. Krutekovi z Trnavy, ktorý dodnes našej dychovke zabezpečuje notový materiál. Činnosť a pôsobenie dychovky sa nedá vyjadriť v jednom vstupe,  preto mám záujem priblížiť dianie v dychovke i v budúcich vydaniach.

Chcem však dať do pozornosti všetkým občanom našej obce 5. ročník festivalu malých dychových hudieb, ktorý organizujeme 4.10.2015 a bude nám všetkým potešením, keď nás podporíte svojou účasťou. Festival považujeme za prejavenie vďaky a úcty všetkým, ktorí umožňujú fungovanie a prispievajú k rastu a napredovaniu dychovej hudby Šúrovanka.

Vladimír Pavlovič

Šúrovanka

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií