Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Ako vybaviť

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty                a  k dani za nevýherné hracie prístroje:

Tlačivá:

Priznanie k dani z nehnuteľností - editovateľné.pdf

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov k DzN.pdf 

Poučenie na vyplnenie DzN platné od 1.9.2023.pdf 

Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

Tlačivá:

Ohlásenie vzniku, zániku a zmeny poplatku za komunálne odpady FO.pdf 

Žiadosti o úľavu:

Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad zahraničie.docx 

Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.docx 

Spoločný obecný úrad Trnava:

  • príslušné tlačivá je možné stiahnuť z webového sídla Spoločného obecného úradu  - soutt.sk

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií