Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva – slobodní, s trvalým pobytom v matričnom obvode

Čo potrebujeme
 • snúbenci predložia vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva
 • občianske preukazy a rodné listy
 • tlačivo žiadosti si vyzdvihnú na matričnom úrade (tu ku stiahnutiu)

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zák.č. 14/2006 Z.z.

Poplatky

 • bez správneho poplatku

Lehota na vybavenie

 • na počkanie

Opravný prostriedok

 • nepodáva sa

Žiadosť o uzavretie manželstva – slobodní, s trvalým pobytom mimo matričného obvodu

Čo potrebujeme
 • snúbenci predložia vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva
 • občianske preukazy a rodné listy
 • zmocnenie na uzavretie manželstva / z miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov/
 • ešte pred vybavením zmocnenia dohodnúť si na matričnom úrade možný termín

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zák.č. 14/2006 Z.z.
 • vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 v znení vyhlášky č. 159/2006

Poplatky

 • 16,50 €

Lehota na vybavenie

 • na počkanie

Žiadosť o uzavretie manželstva mimo miesta trvalého pobytu

Čo potrebujeme
 • snúbenci predložia vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva, občianske preukazy a rodné listy.
 • matrikárka im vystaví zmocnenie na uzavretie manželstva.

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zák.č. 14/2006 Z.z.
 • vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 v znení vyhlášky č. 159/2006
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Poplatky

 • 16,50 €

Lehota na vybavenie

 • na počkanie

Opravný prostriedok

 • nepodáva sa

Žiadosť o uzavretie manželstva – rozvedení alebo vdovci

 
Čo potrebujeme
 • snúbenci predložia:
  • vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva
  • občianske preukazy a rodné listy
  • právoplatný rozsudok o rozvode alebo úmrtný list / vdovec /

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zák.č. 14/2006 Z.z.
 • vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 v znení vyhlášky č. 159/2006

Poplatky

 • bez správneho poplatku

Lehota na vybavenie

 • na počkanie

Opravný prostriedok

 • nepodáva sa

Žiadosť o uzavretie manželstva – jeden zo snúbencov je cudzinec

 
Čo potrebujeme
 • snúbenci predložia najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva:
  • vypísanú žiadosť
 • občan SR predloží:
  • občiansky preukaz a rodný list
 • cudzinec predloží:
  • cestovný pas a rodný list
  • osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva
  • potvrdenie o pobyte a stave
  • u rozvedených alebo vdovcov právoplatné rozhodnutie o rozvode alebo úmrtný list, opatrené vyššími overeniami, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak /nie staršie ako šesť mesiacov, preložené do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom/

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zák.č. 14/2006 Z.z.
 • vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 v znení vyhlášky č. 159/2006
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Poplatky

 • 66 €

Lehota na vybavenie

 • na počkanie

Opravný prostriedok

 • nepodáva sa

Žiadosť o uzavretie manželstva – neplnoletý snúbenec

Čo potrebujeme
 • snúbenci predložia:
  • vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva
  • rodné listy a občianske preukazy
  • právoplatné rozhodnutie Okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zák.č. 14/2006 Z.z.
 • vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 v znení vyhlášky č. 159/2006

Poplatky

 • bez správneho poplatku

Lehota na vybavenie

 • na počkanie

Opravný prostriedok

 • nepodáva sa

Uzavretie manželstva v cudzine

Čo potrebujeme
 • občan SR vyžiada na matričnom úrade rodný list a potvrdenie, že sa v SR od 1.2.2006 nevydáva osvedčenie

o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva

 • na ohlasovni pobytu mestského úradu, prípadne na obecnom úrade v mieste trvalého pobytu si vyžiada potvrdenie o trvalom pobyte
 • potvrdenie o stave nahrádza čestné vyhlásenie o stave osvedčené notárom

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zák.č. 14/2006 Z.z.
 • vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 v znení vyhlášky č. 159/2006

Poplatky

 • za vydanie rodného listu – 5 eur
 • za vydanie potvrdenia 5 eur

Lehota na vybavenie

 • na počkanie

Opravný prostriedok

 • nepodáva sa

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií