Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

zmena mena a priezviska

Oznámenie o späťvzatí priezviska po rozvode manželstva

vybavíte v lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva

Čo potrebujeme
 • vypísať oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva
 • predložiť občiansky preukaz, sobášny list a právoplatný rozsudok o rozvode manželstva

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z.z.

Poplatky

 • 5,– €

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

Opravný prostriedok

 • nepodáva sa

Zmena mena cudzojazyčného na slovenský ekvivalent a naopak

vybavíte na OÚ Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy
Čo potrebujeme
 • písomné vyhlásenie osoby, o ktorej meno ide, alebo jej zákonného zástupcu
 • rodný list
 • občiansky preukaz
 • ak sa jedna o zmenu mena maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zák.č. 14/2006 Z.z.
 • zákon č. 300/1993 Z.z. v znení zák. č. 13/2006 Z.z.

Poplatky

 • 5,– €

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

Opravný prostriedok

 • nepodáva sa

Zmena mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení

vybavíte na OÚ Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy
Čo potrebujeme
 • právoplatný rozsudok okresného súdu o osvojení dieťaťa
 • občianske preukazy osvojiteľov

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zák.č. 14/2006 Z.z.
 • zákon č. 300/1993 Z.z. v znení zák. č. 13/2006 Z.z.
 • zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine

Poplatky

 • 5,– €

Lehota na vybavenie

 • na počkanie

Opravný prostriedok

 • nepodáva sa

Zmena priezviska po nadobudnutí plnoletosti spočívajúca v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk

vybavíte na OÚ Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy
Čo potrebujeme
 • písomné vyhlásenie osoby, o ktorej priezvisko ide
 • rodný list
 • občiansky preukaz

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zák.č. 14/2006 Z.z.
 • zákon č. 300/1993 Z.z. v znení zák. č. 13/2006 Z.z.

Poplatky

 • 5,– €

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

Opravný prostriedok

 • nepodáva sa

Zmena priezviska spočívajúca v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania

vybavíte na OÚ Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy
Čo potrebujeme
 • písomné vyhlásenie osoby, o ktorej priezvisko ide obsahujúce aj vyhlásenie k akej národnosti sa hlási
 • rodný list
 • občiansky preukaz

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zák.č. 14/2006 Z.z.
 • zákon č. 300/1993 Z.z. v znení zák. č. 13/2006 Z.z.

Poplatky

 • 5,– €

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

Opravný prostriedok

 • nepodáva sa

Zmena priezviska spočívajúca v úprave v súlade so slovenským pravopisom

vybavíte na OÚ Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy
Čo potrebujeme
 • písomné vyhlásenie osoby, o ktorej priezvisko ide
 • rodný list
 • občiansky preukaz

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zák.č. 14/2006 Z.z.
 • zákon č. 300/1993 Z.z. v znení zák. č. 13/2006 Z.z.

Poplatky

 • 5,– €

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

Opravný prostriedok

 • nepodáva sa

Zmena priezviska maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení na priezvisko určené pre ich ostatné deti

vybavíte na OÚ Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy
Čo potrebujeme
 • písomné vyhlásenie rodičov dieťaťa
 • sobášny list
 • občianske preukazy
 • ak sa jedna o zmenu mena maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zák.č. 14/2006 Z.z.
 • zákon č. 300/1993 Z.z. v znení zák. č. 13/2006 Z.z.
 • zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine

Poplatky

 • 5,– €

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

Opravný prostriedok

 • nepodáva sa

Zmena priezviska maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela

vybavíte na OÚ Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy
Čo potrebujeme
 • písomné vyhlásenie matky dieťaťa
 • sobášny list
 • súhlas manžela matky dieťaťa
 • občianske preukazy
 • ak sa jedna o zmenu mena maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zák.č. 14/2006 Z.z.
 • zákon č. 300/1993 Z.z. v znení zák. č. 13/2006 Z.z.
 • zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine

Poplatky

 • 5,– €

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

Opravný prostriedok

 • nepodáva sa

Určenie druhého a tretieho mena

vybavíte na OÚ Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy
Čo potrebujeme
 • písomné oznámenie osoby, o ktorej mena ide, alebo jej zákonného zástupcu
 • ak sa jedna o zmenu mena maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom
 • rodný list
 • občiansky preukaz

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zák.č. 14/2006 Z.z.
 • zákon č. 300/1993 Z.z. v znení zák. č. 13/2006 Z.z.

Poplatky

 • 5,– €

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

Opravný prostriedok

 • nepodáva sa

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií