Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18. 1. 2024

Zmluva o výpožičke priestorov KD Šúrovce

1/2024

Neuvedené

Obec Šúrovce

RKC, Farnosť Šúrovce

24. 1. 2024

Zmluva o výpožičke priestorov KD Šúrovce

2/2024

Neuvedené

Obec Šúrovce

Dobrovoľný hasičský zbor Šúrovce

1. 2. 2024

Zmluva o výpožičke priestorov KD Šúrovce

3/2024

Neuvedené

Obec Šúrovce

OZ Rada rodičov pri ZŠ Šúrovce

2. 2. 2024

Zmluva o výpožičke priestorov KD Šúrovce

4/2024

0,00 EUR

Obec Šúrovce

Bodišová Monika

2. 2. 2024

Dodatok k zmluve č. S01T100004 o zvoze a skládkovaní odpadu

5/2024

Neuvedené

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Šúrovce

7. 2. 2024

Zmluva o nájme priestorov KD Šúrovce

6/2024

50,00 EUR

Obec Šúrovce

Benedikovičová Eva

9. 2. 2024

Zmluva o výpožičke priestorov KD Šúrovce

7/2024

0,00 EUR

Obec Šúrovce

OZ Rada rodičov pri ZŠ Šúrovce

9. 2. 2024

Zmluva o výpožičke priestorov KD Šúrovce

8/2024

0,00 EUR

Obec Šúrovce

Komisia školstva, kultúry a športu zriadená pri ObZ Šúrovce

17. 2. 2024

Zmluva o výpožičke priestorov KD Šúrovce

9/2024

0,00 EUR

Obec Šúrovce

Hudcovič Jozef

17. 2. 2024

Zmluva o výpožičke priestorov KD Šúrovce

10/2024

0,00 EUR

Obec Šúrovce

Šachový klub Šúrovce

19. 2. 2024

Zmluva o zriadení vecného bremena

11/2024

1 760,00 EUR

Obec Šúrovce

Ing. Kollárik Jozef, Ing. Kolláriková Lenka

22. 2. 2024

Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

12/2024

Neuvedené

Spoločný obecný úrad Trnava

Obec Šúrovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií