Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

DHZ Šúrovce

Oslavy 90 výročia založenia DHZ Šúrovce

Dňa 4. 6. 2016 sa uskutočnia oslavy 90. výročia založenia DHZ Šúrovce. Na oslave sa zúčastnia členovia DHZ Šúrovce, hasiči z okolitých dedín, hasiči z našej družobnej organizácie zo Slavkova u Opavy z Českej republiky, poslanci obecného zastupiteľstva, terajšia pani starostka, ale aj bývalí starostovia našej obce, tak isto aj dôstojní páni, ktorí pôsobili alebo pôsobia v obci, a v neposlednom rade významné osobnosti, ktoré nášmu DHZ významne pomohli.

Program oslavy bude prebiehať nasledovne – o 9:00 hod. je zraz všetkých pozvaných pred požiarnou zbrojnicou, kde ju dôstojný pán posvätí a taktiež nám posvätí aj obnovený pomník sv. Floriána. Nasledovať bude sprievod do kostola sv. Michala, kde bude o 10:00 hod. svätá omša. Po omši bude v KD slávnostná schôdza, na ktorej budú odovzdané pamätné darčeky pozvaným hosťom. Schôdza bude ukončená slávnostným obedom. Nasledovať bude veľmi zaujímavý program vedľa KD. Na trávnatej ploche vedľa KD bude vystavená hasičská technika nielen z nášho DHZ Šúrovce, ale aj z okolitých dedín a taktiež z DHZ Pole z Trnavy. Bude tam aj veľa prekvapení a zaujímavých veci. Na túto ukážku pozývame aj občanov Šúroviec a hlavne deti, pre ktoré to bude veľmi pútavé.  

Hasiči

(Prevzaté z knihy: Tibor Mikuš a kol: História a súčasnosť doborovoľných hasičských zborov v Trnavskom samosprávnom kraji, 2013)

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií