Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

ZŠ s MŠ Šúrovce

Škola

Email školy: zsmssurovce@gmail.com, zssurovce@atlas.sk

Web: surovcezs.edupage.org

Telefón (škola): 033/5595258

Telefón (škôlka): 033/5595 204 

Adresa školy: Školská 3, Šúrovce 919 25 

IČO: 36080608

DIČ: 2021364136

Riaditeľka:

Zástupca RŠ pre ZŠ:

Zástupca RŠ pre MŠ:

Vedúca ŠJ pri ZŠ s MŠ:

  • Zuzana Gábrišová
  • 033/5595317
  • e-mail: gabrisova.zuzana73@gmail.com

Ekonómka školy:

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií