Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

VZN

VZN prijaté v roku 2023

VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Šúrovce

VZN č. 1-2023 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,74 MB

VZN č. 2/2023 o dani z nehnuteľností

VZN obce Šúrovce č. 2_2023 o dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,66 kB

VZN č. 3/2023 o dani za psa

VZN obce Šúrovce č. 3_2023 o dani za psa, účinnosť od 01.01.2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,2 kB

VZN č. 4/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN obce Šúrovce č. 4_2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, účinnosť od 01.01.2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,17 kB

VZN prijaté v roku 2022

VZN prijaté v roku 2022

VZN č. 1/2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Šúrovce

VZN č. 1 2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,9 kB

VZN č. 2/2022 o nakladaní s KO a s DSO na území obce Šúrovce

VZN č. 2 2022 o nakladaní s KO a DSO na území obce Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 430,01 kB

VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Šúrovce

VZN č. 3 2022 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,05 MB

VZN č. 4/2022 o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Šúrovce

VZN č. 4 2022 o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,92 MB

VZN č. 6/2022 o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Šúrovce

VZN č. 6-2022 o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,91 MB

VZN č. 7/2022 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Šúrovce

VZN č. 7-2022 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,24 MB

VZN č. 8/2022 o dani za užívanie verejného priestranstva v obci Šúrovce

VZN č. 8-2022 o dani za užívanie verejného priestranstva v obci Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,08 MB

VZN č. 9/2022 o dani z nehnuteľností

VZN č. 9-2022 o dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,83 MB

VZN prijaté v roku 2021

VZN č. 1/2021 o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Šúrovce

VZN č. 1 2021 o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,81 MB

VZN č. 2/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Šúrovce

VZN č. 2 2021 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 497,29 kB

VZN č. 3/2021 o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Šúrovce

VZN č. 3 2021 o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,06 MB

VZN č. 4/2021 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

VZN č. 4 2021 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,96 MB

VZN č. 5/2021 o určení školského obvodu a spádovej materskej školy Základnej školy s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obec Šúrovcežia

VZN č. 5 2021 o určení školského obvodu a spádovej materskej školy Základnej školy s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obec Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,61 MB

VZN č. 6/2021 o dani z nehnuteľností

VZN č. 6 2021 o dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,92 MB

VZN prijaté v roku 2020

Zobrazené 1-20 z 119

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií