Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 5, Šúrovce 919 25
mobil: 0908/789 998
pevná linka: 033/5595 767
e-mail:starostka@surovce.sk

VZN

VZN prijaté v roku 2022

VZN prijaté v roku 2022

VZN č. 1/2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Šúrovce

VZN č. 1 2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,9 kB

VZN č. 2/2022 o nakladaní s KO a s DSO na území obce Šúrovce

VZN č. 2 2022 o nakladaní s KO a DSO na území obce Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 430,01 kB

VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Šúrovce

VZN č. 3 2022 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,05 MB

VZN č. 4/2022 o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Šúrovce

VZN č. 4 2022 o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,92 MB

VZN prijaté v roku 2021

VZN č. 1/2021 o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Šúrovce

VZN č. 1 2021 o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,81 MB

VZN č. 2/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Šúrovce

VZN č. 2 2021 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 497,29 kB

VZN č. 3/2021 o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Šúrovce

VZN č. 3 2021 o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,06 MB

VZN č. 4/2021 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

VZN č. 4 2021 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,96 MB

VZN č. 5/2021 o určení školského obvodu a spádovej materskej školy Základnej školy s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obec Šúrovcežia

VZN č. 5 2021 o určení školského obvodu a spádovej materskej školy Základnej školy s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obec Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,61 MB

VZN č. 6/2021 o dani z nehnuteľností

VZN č. 6 2021 o dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,92 MB

VZN prijaté v roku 2020

VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 22020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 501,92 kB

VZN č. 5/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Šúrovce - Zmeny a doplnky č. 6/2019

VZN č. 5 2020 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť UPD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,04 kB

VZN č. 6/2020 o dani za jadrové zariadenia

VZN č. 6-2020 o dani za jadrové zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,35 kB

VZN č. 7/2020 o dani za užívanie verejného priestranstva v obci Šúrovce

VZN č. 7-2020 o dani za užívanie verejného priestranstva v obci Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,12 kB

VZN č. 8/2020 o dani za psa

VZN č. 8-2020 o dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,69 kB

VZN č. 9/2020 o dani za nevýherné hracie prístroje

VZN č. 9-2020 o dani za nevýherné hracie prístroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,71 kB

VZN č. 10/2020 o dani za predajné automaty

VZN č. 10-2020 o dani za predajné automaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,67 kB

VZN č. 11/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 11-2020 o miestnom poplatku za KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,2 kB
Zobrazené 1-20 z 110

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií