Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 5, Šúrovce 919 25
mobil: 0908/789 998
pevná linka: 033/5595 767
e-mail:starostka@surovce.sk

VZN

VZN prijaté v roku 2020

VZN č. 12/2020 o dani z nehnuteľností

VZN č. 12-2020 o dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,26 kB

VZN č. 13/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

VZN č. 13-2020 o ustanovení poplatku za rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,4 kB

VZN č. 16/2020 o dani za ubytovanie

VZN č. 16-2020 o dani za ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,38 kB

VZN č. 19/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebíska v obci Šúrovce

VZN č. 19-2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok poherbísk v obci Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,31 MB

VZN č. 20/2020 o nakladaní s KO a s DSO na území obce Šúrovce

VZN č. 20-2020 o nakladaní s KO a DSO na území obce Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,67 kB

Príloha č. 2 k VZN č. 14/2020 o financovaní MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Šúrovce

Príloha č. 2 k VZN č. 14 2020.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 18,52 kB

VZN č. 14/2020 o financovaní MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Šúrovce

VZN č. 14-2020 o financovaní MŠ a ŠZ so sídlom na území obce Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,86 kB

VZN č. 15/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Šúrovce

VZN č. 15-2020 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,62 kB

Prílohy k VZN č. 15/2020

Prílohy k VZN č. 15 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,07 MB

VZN č. 18/2020 o určení ochranného pásma pohrebísk v obci Šúrovce

VZN č. 18-2020 o určení ochranného pásma pohrebísk v obci Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,33 kB

VZN č. 17/2020 o spôsobe výpočtu nájomného v obecných bytoch

VZN č. 17-2020 o spôsobe výpočtu nájomného v obecných bytoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,73 kB

VZN prijaté v roku 2019

VZN prijaté v roku 2019

VZN č. 1/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č. 12019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB

Príloha č. 2 k VZN č. 5/2019

Príloha č. 2 k VZN č. 52019.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 18,41 kB

VZN č. 6/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrane verejnej zelene

vzn 6 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,22 MB

VZN č. 7/2019 o organizácii miestneho referenda

vzn 7 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,66 MB

VZN č. 8/2019 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Šúrovce

vzn 8 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,23 MB

VZN č. 9/2019 o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác

vzn 9 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 859,02 kB
Zobrazené 21-40 z 110

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií