Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 5. 2020

Dodatok č. 1 k Návrhu kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 16.01.2020

Dodatok č. 1 k Návrhu kúpnej zmluvy uzatvorenej dň

30 000,00 EUR

Peter Richnák

Obec Šúrovce

11. 6. 2020

Zmluva o nájme priestorov KD

Zmluva o nájme

100,00 EUR

Bodišová Monika

Obec Šúrovce

18. 6. 2020

Zmluva o nájme KD

Zmluva o nájme

100,00 EUR

Paráková Martina

Obec Šúrovce

6. 7. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 019375

Neuvedené

Jozef Oroszi - VITO-PLAST

Obec Šúrovce

8. 7. 2020

Zmluva o nájme KD

Zmluva o nájme

50,00 EUR

Činčurová Zlata

Obec Šúrovce

13. 7. 2020

Zmluva o nájme KD

Zmluva o nájme

50,00 EUR

Martina Zámočníková - JUMA

Obec Šúrovce

17. 7. 2020

Zmluva č. 205-PRcov/OAaVP/4518/2020 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č. 205-PRcov/OAaVP/4518/2020 o poskytnutí ú

11 500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Šúrovce

21. 7. 2020

Dodatok č. 4 k ZoD

Dodatok č. 4 k ZoD

862 210,15 EUR

SOAR sk, a.s.

Obec Šúrovce

29. 7. 2020

Zmluva o nájme KD

Zmluva o nájme KD

0,00 EUR

Mgr. Klaudia Fridrichová

Obec Šúrovce

12. 8. 2020

Zmluva o zhotovení diela

Zmluva o zhotovení diela

42 548,24 EUR

Danomont s.r.o.

Obec Šúrovce

12. 8. 2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Šúrovce

12. 8. 2020

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Šúrovce

21. 8. 2020

Zmluva o nájme

Zmluva o nájme

100,00 EUR

Richnáková Katarína

Obec Šúrovce

7. 9. 2020

Zmluva o nájme KD

Zmluva o nájme KD

0,00 EUR

Bodišová Monika

Obec Šúrovce

22. 9. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409584409

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Šúrovce

22. 9. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409574299

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Šúrovce

22. 9. 2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122010916

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Šúrovce

22. 9. 2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122010165

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Šúrovce

28. 9. 2020

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 200,00 EUR

K&N s.r.o.

Obec Šúrovce

7. 10. 2020

Zmluva o nájme

Zmluva o nájme KD

160,00 EUR

MITTEL s.r.o., splnomocnenec spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Obec Šúrovce

8. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Šúrovce v roku 2020

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Šúro

250,00 EUR

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov

Obec Šúrovce

8. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Šúrovce v roku 2020

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Šúro

100,00 EUR

Slovenský zväz záhradkárov

Obec Šúrovce

8. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie obce Šúrovce v roku 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie obce Šúrovce

2 750,00 EUR

O.Z. DH Šúrovanka

Obec Šúrovce

16. 10. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

30 261,12 EUR

SOAR sk, a.s.

Obec Šúrovce

21. 10. 2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2020/366-060

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2020/366-060

Neuvedené

Obec Šúrovce

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 63

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií