Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15. 1. 2020

Zmluva o prenájme KD

Zmluva o prenájme KD

0,00 EUR

Šachový klub Šúrovce

Obec Šúrovce

16. 1. 2020

Návrh kúpnej zmluvy

Návrh kúpnej zmluvy

30 000,00 EUR

Peter Richnák

Obecný úrad, Nová 174/5, Šúrovce 91925

17. 1. 2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 28.06.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 28.06.2019

1 173,90 EUR

SOAR sk, a.s.

Obec Šúrovce

17. 1. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.06.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.06.2019

6 271,88 EUR

SOAR sk, a.s.

Obec Šúrovce

22. 1. 2020

Zmluva o prenájme KD

Zmluva o prenájme KD

0,00 EUR

DHZ Šúrovce

Obec Šúrovce

27. 1. 2020

Dodatok k zmluve č. S01T100004 o zvoze a skládkovaní odpadu

S01T100004

Neuvedené

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Šúrovce

30. 1. 2020

Zmluva o prenájme KD

Zmluva o prenájme KD

0,00 EUR

Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy

Obec Šúrovce

5. 2. 2020

Zmluva o nájme priestorov KD

Zmluva o prenájme KD

0,00 EUR

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Šúrovce

Obec Šúrovce

11. 2. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Neuvedené

Obec Šúrovce

RVC Senica s.r.o.

13. 2. 2020

Zmluva o prenájme KD

Zmluva o prenájme KD

0,00 EUR

Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Šúrovce

Obec Šúrovce

13. 2. 2020

Zmluva o prenájme KD

Zmluva o prenájme KD

0,00 EUR

Šachový klub Šúrovce

Obec Šúrovce

14. 2. 2020

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti

4 335,00 EUR

Benedik Jaroslav, Benediková Katarína

Obec Šúrovce

20. 2. 2020

Zmluva o nájme KD

Zmluva o prenájme KD

0,00 EUR

Komisia športu, školstva a kultúry

Obec Šúrovce

24. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie obce Šúrovce v roku 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie obce Šúrovce

12 000,00 EUR

Obecný športový klub Šúrovce

Obec Šúrovce

28. 2. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Neuvedené

VIEMAR s.r.o.

Obec Šúrovce

2. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie obce Šúrovce v roku 2020

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Šúro

2 000,00 EUR

Jednota dôchodcov na Slovensku - Šúrovce

Obec Šúrovce

2. 3. 2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003024 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003024

23 973,53 EUR

Obec Šúrovce

Ministerstvo vnútra SR

4. 3. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

50 280,00 EUR

GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.

Obec Šúrovce

6. 3. 2020

Zmluva o prenájme KD

Zmluva o prenájme KD

0,00 EUR

Jednota dôchodcov Slovenska

Obec Šúrovce

1. 4. 2020

Dodatok č. 259/CC/18-D1 k Zmluve o úvere č. 259/CC/18

Dodatok č. 259/CC/18-D1

700 000,00 EUR

Obec Šúrovce

Slovenská sporitelňa, a.s.

8. 4. 2020

Zmluva č. 320 0891 o poskytnutí dotácie z prostriekov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva č. 320 0891

3 000,00 EUR

Obec Šúrovce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

22. 4. 2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

877,58 EUR

SOAR sk, a.s.

Obec Šúrovce

15. 5. 2020

Zmluva o dielo

1/2020

954,00 EUR

Obec Šúrovce

LEDAR, s.r.o.

19. 5. 2020

Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve

Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve

365,00 EUR

Obec Šúrovce

eSYST, s.r.o.

20. 5. 2020

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech trete

1 000,00 EUR

Medipront, s.r.o.

Obec Šúrovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 63

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií