Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Rok 2022

24. január 2022

Pozvánka na zasadnutie ObZ obce Šúrovce dňa 24.01.2022

Pozvánka na zasadnutie ObZ obce Šúrovce dňa 24.01.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 761,74 kB

Zápisnica 24.1.2022

Zápisnica 24.1.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,95 MB

Uznesenia 24.01.2022

Uznesenia 24.01.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,07 MB

24. február 2022

Pozvánka na zasadnutie ObZ obce Šúrovce dňa 24.02.2022

Pozvánka na zasadnutie ObZ obce Šúrovce dňa 24.02.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 559,43 kB

Zápisnica 24.02.2022

Zápisnica 24.02.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,74 MB

Uznesenia 24.02.2022

Uznesenia 24.02.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,15 MB

09. máj 2022

Návrh - VZN č. 1/2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Šúrovce

Návrh - VZN č. 1 2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,14 kB

Pozvánka na zasadnutie ObZ Šúrovce dňa 09. mája 2022

Pozvánka na ObZ Šúrovce- 9.5.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB

Návrh - VZN č. 2/2022 o nakladaní s KO a s DSO na území obce Šúrovce

Návrh - VZN č. 2 2022 o nakladaní s KO a DSO na území obce Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 430,4 kB

Zápisnica 9.5.2022

Zápisnica 9.5.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,08 MB

Uznesenia 09.05.2022

Uznesenia 09.05.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 15,52 MB

29. jún 2022

Pozvánka na zasadnutie ObZ Šúrovce dňa 29. júna 2022

Pozvánka na zasadnutie ObZ Šúrovce - 29.06.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 779,97 kB

Záverečný účet Obce Šúrovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Záverečný účet Obce Šúrovce a rozpčtové hospodárenie za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,55 MB

Návrh - VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Šúrovce

Návrh - VZN č. 3 2022 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Šúrovce..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,33 kB

návrh - príloha VZN č. 3/2022 - zápisný lístok - stravník MŠ

návrh - príloha VZN č. 3 2022 -zápisný lístok stravníka -MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,45 kB

návrh - príloha VZN č. 3/2022 - zápisný lístok - 1. stupeň ZŠ

návrh - príloha VZN č. 3 2022 - zápisný lístok stravníka - 1. stupeň ZŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,43 kB

návrh - príloha VZN č. 3/2022 - zápisný lístok - 2. stupeň ZŠ

návrh - príloha VZN č. 3 2022 -zápisný lístok stravníka - 2. stupeň ZŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,11 kB

návrh - príloha VZN č. 3/2022 - zápisný lístok - zamestnanec

návrh - príloha VZN č. 3 2022 - zápisný lístok stravníka - zamestnanec.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,02 kB

Návrh - VZN č. 4/2022 o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Šúrovce

Návrh - VZN č. 4 2022 o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,56 kB

návrh - príloha č. 1 k VZN č. 4/2022

Návrh - príloha č.1 k VZN č. 4 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,5 kB

návrh - príloha č. 2 k VZN č. 4/2022

Návrh - príloha č. 2 k VZN č. 4 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,28 MB

Zápisnica 29.06.2022

4. Zápisnica 29.6.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 381,06 kB

Uznesenia 29.06.2022

Uznesenia 29.06.2022 (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,2 MB

05. september 2022

Pozvánka na zasadnutie ObZ Šúrovce dňa 05. setembra 2022 - zasadnutie ObZ Šúrovce sa nekonalo

Pozvánka na zasadnutie ObZ obce Šúrovce dňa 5.9.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 701,9 kB

19. september 2022

Pozvánka na zasadnutie ObZ Šúrovce dňa 19. septembra 2022

Pozvánka na zasadnutie ObZ dňa 19. septembra 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 788,54 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šúrovce na II. polrok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šúrovce na II. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 949,63 kB

Návrh - VZN č. 5/2022 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

Návrh - VZN č. 5 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,32 kB

Zápisnica 19.9.2022

5. Zápisnica 19.09.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,53 kB

Uznesenia 19.09.2022

Uznesenia 19.09.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,59 MB

19. október 2022

19. október 2022

Návrh - rozpočet Obce Šúrovce na roky 2023 - 2025 - výdavky

Návrh - Rozpočet Obce Šúrovce - výdavky - na roky 2023 - 2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,37 kB

Návrh - rozpočet Obce Šúrovce na roky 2023- 2025 - príjmy

Návrh - Rozpočet Obce Šúrovce - príjmy - na roky 2023 -2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,16 kB

Návrh - rozpočt ZŠ s MŠ Šúrovce na roky 2023- 2025 - príjmy

Návrh - Rozpočet ZŠ s MŠ Šúrovce - príjmy na roky 2023 -2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,99 kB

Návrh - rozpočet ZŠ s MŠ Šúrovce na roky 2023-2025 - výdavky

Návrh - Rozpočet ZŠ s MŠ Šúrovce - výdavky na roky 2023-2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 749,6 kB

Pozvánka na zasadnutie ObZ Šúrovce dňa 19. októbra 2022

Pozvánka na zasadnutie ObZ v Šúrovciach dňa 19.10.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 662,94 kB

Zápisnica 19.10.2022

6. Zápisnica 19.10.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,72 kB

Uznesenia 19.10.2022

Uznesenia 19.10.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,71 MB

28. november 2022

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie ObZ Šúrovce dňa 28.11.2022

Pozvánka na zasadnutie ObZ obce Šúrovce dňa 28.11.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,92 kB

Zápisnica 28.11.2022

Zápisnica 28.11.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16,93 MB

Uznesenia 28.11.2022

Uznesenia 28.11.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,98 MB

14. december 2022

Pozvánka na zasadnutie ObZ Šúrovce dňa 14. decembra 2022

Pozvánka na zasadnutie ObZ obce Šúrovce dňa 14.12.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,08 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šúrovce na I. polrok 2023.pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šúrovce na I. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 895,14 kB

Návrh - VZN č. 6 2022 o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Šúrovce

Návrh - VZN č. 6 2022 o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,24 kB

Návrh - Príloha č.1 k VZN č. 6 2022

Návrh - Príloha č.1 k VZN č. 6 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,3 kB

Návrh - Príloha č. 2 k VZN č. 6 2022 - celkové príjmy a výdavky na školskú jedáleň pri ZŠ

Návrh - Príloha č. 2 k VZN č. 6 2022 - celkové príjmy a výdavky na školskú jedáleň pri ZŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,86 kB

Návrh - Príloha č. 2 k VZN č. 6 2022 - celkové príjmy a výdavky na školský klub

Návrh - Príloha č. 2 k VZN č. 6 2022 - celkové príjmy a výdavky na školský klub.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,62 kB

Návrh - Príloha č. 2 k VZN č. 6 2022 - celkové príjmy a výdavky na MŠ

Návrh - Príloha č. 2 k VZN č. 6 2022 - celkové príjmy a výdavky na MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,66 kB

Návrh - Príloha č. 2 k VZN č. 6 2022 - celkové príjmy a výdavky na školskú jedáleň pri MŠ

Návrh - Príloha č. 2 k VZN č. 6 2022 - celkové príjmy a výdavky na školskú jedáleň pri MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,71 kB

Návrh - VZN č. 7 2022 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Šúrovce

Návrh - VZN č. 7 2022 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,92 kB

Návrh - Príloha č.1 k VZN č. 7 2022 - zápisný lístok stravníka MŠ

Návrh - Príloha č.1 k VZN č. 7 2022 - zápisný lístok stravníka MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,68 kB

Návrh - Príloha č. 2 k VZN č. 7 2022 - zápisný lístok stravníka 1.stupeň ZŠ

Návrh - Príloha č. 2 k VZN č. 7 2022 - zápisný lístok stravníka 1.stupeň ZŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,95 kB

Návrh - Príloha č. 3 k VZN č. 7 2022 - zápisný lístok stravníka 2.stupeň ZŠ

Návrh - Príloha č. 3 k VZN č. 7 2022 - zápisný lístok stravníka 2.stupeň ZŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,32 kB

Návrh - Príloha č. 4 k VZN č. 7 2022 zápisný lístok stravníka - zamestnanci

Návrh - Príloha č. 4 k VZN č. 7 2022 zápisný lístok stravníka - zamestnanci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,08 kB

Návrh - VZN č. 8-2022 o dani za užívanie verejného priestranstva v obci Šúrovce

Návrh - VZN č. 8-2022 o dani za užívanie verejného priestranstva v obci Šúrovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,5 kB

Návrh - VZN č. 9-2022 o dani z nehnuteľností

Návrh - VZN č. 9-2022 o dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,26 kB

Zápisnica 14.12.2022

8. Zápisnica 14.12.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 314,65 kB

Uznesenie 14.12.2022

Uznesenia 14.12.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,01 MB

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií