Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 5, Šúrovce 919 25
mobil: 0908/789 998
pevná linka: 033/5595 767
e-mail:starostka@surovce.sk

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10. 1. 2020

01/2020

vyhotovenie geometrického plánu

Neuvedené

Ing. Ivan Ďuriš

Obec Šúrovce

16. 1. 2020

02/2020

vypracovanie znaleckého posudku

Neuvedené

Ing. Jana Kvantová

Obec Šúrovce

16. 1. 2020

03/2020

vypracovanie znaleckého posudku

Neuvedené

Ing. Jana Kvantová

Obec Šúrovce

20. 1. 2020

04/2020

zverejnenie článku

Neuvedené

Mgr. Ján Král

Obec Šúrovce

20. 1. 2020

05/2020

zverejnenie oznamu v periodiku "Trnavsko"

Neuvedené

REGIONPRESS, s.r.o.

Obec Šúrovce

4. 3. 2020

06/2020

čistiace prostriedky a materiál

311,99 EUR

Tatrachema, v.d.

Obec Šúrovce

5. 3. 2020

07/2020

matričné doklady

13,20 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Šúrovce

6. 3. 2020

08/2020

tonery

332,29 EUR

ELITOM s.r.o.

Obec Šúrovce

6. 3. 2020

09/2020

servisné práce na IT

Neuvedené

Richard Kukla - IT-technics

Obec Šúrovce

6. 3. 2020

10/2020

materiál - IT

Neuvedené

Richard Kukla - IT-technics

Obec Šúrovce

6. 3. 2020

11/2020

odvírovanie výpočtovej techniky

Neuvedené

Richard Kukla - IT-technics

Obec Šúrovce

9. 3. 2020

12/2020

zhodnotenie BRO

Neuvedené

BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o.

Obec Šúrovce

16. 4. 2020

13/2020

aktualizácia pasportizácie hrobových miest

1 395,00 EUR

Dataz, s.r.o.

Obec Šúrovce

17. 4. 2020

14/2020

spracovanie PD - multifunkčné ihrisko

Neuvedené

Bocán & Bocánová architects, s.r.o.

Obec Šúrovce

2. 7. 2020

15/2020

zber objemného odpadu

Neuvedené

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Šúrovce

2. 7. 2020

16/2020

geodetické práce

330,00 EUR

Ing. Ivan Ďuriš - GEODET

Obec Šúrovce

2. 7. 2020

17/2020

rekonštrukcia vnútorných priestorov 13 BJ v obci Šúrovce

Neuvedené

Róbert Dubrava - R-STAV

Obec Šúrovce

2. 7. 2020

18/2020

servis umývačky riadu v KD Šúrovce

Neuvedené

GASTRO-HAAL, s.r.o.

Obec Šúrovce

10. 7. 2020

19/2020

úprava verejného priestranstva

Neuvedené

Ing. Marek Hrčka, SHR

Obec Šúrovce

21. 7. 2020

20/2020

organizácie dopravy na Valtašúrskej ulici

Neuvedené

ProVia s.r.o.

Obec Šúrovce

30. 7. 2020

21/2020

zmena projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia interiéru požiarnej zbrojnice"

Neuvedené

K-Projekt Ing. arch. Tibor Király

Obec Šúrovce

30. 7. 2020

22/2020

projektová dokumentácia "Požiarna zbrojnica v Šúrovciach - prístavba"

Neuvedené

K-Projekt Ing. arch. Tibor Király

Obec Šúrovce

7. 10. 2020

23/2020

reklamné predmety - Október - mesiac úcty k starším

3 186,00 EUR

Anatex, s.r.o.

Obec Šúrovce

7. 10. 2020

24/2020

reklamné predmety

611,73 EUR

Anatex, s.r.o.

Obec Šúrovce

7. 10. 2020

25/2020

realizácia dopravného značenia - Valtašúrska ulica

Neuvedené

DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.

Obec Šúrovce

19. 10. 2020

26/2020

materiál

Neuvedené

Anatex, s.r.o.

Obec Šúrovce

19. 10. 2020

27/2020

materiál

Neuvedené

Dortun s.r.o.

Obec Šúrovce

9. 11. 2020

28/2020

projektová dokumentácia - Zateplenie strechy Obecného úradu Šúrovce

2 070,00 EUR

V-projekt s.r.o.

Obec Šúrovce

4. 11. 2020

29/2020

vypracovanie projektovej dokumentácie

1 200,00 EUR

ProVia s.r.o.

Obec Šúrovce

1. 11. 2020

30/2020

servis a odborné prehliadky plynových zariadení

Neuvedené

Obec Šúrovce

Moravec Daniel

4. 11. 2020

31/2020

revízia elektroinštalácie - multifunkčné ihrisko

168,00 EUR

Vrchovský, s.r.o.

Obec Šúrovce

19. 11. 2020

32/2020

výmena hlavného ističa

Neuvedené

EZT s.r.o.

Obec Šúrovce

30. 11. 2020

33/2020

zber objemného odpadu

Neuvedené

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Šúrovce

3. 12. 2020

34/2020

server s operačným systémom Windows Server

Neuvedené

Richard Kukla - IT-technics

Obec Šúrovce

3. 12. 2020

35/2020

dodanie PC

Neuvedené

Richard Kukla - IT-technics

Obec Šúrovce

21. 12. 2020

37/2020

drvenie a odvoz BRO

Neuvedené

BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o.

Obec Šúrovce

3. 12. 2020

38/2020

servis plynových zariadení - bytovka

Neuvedené

Moravec Daniel

Obec Šúrovce

9. 12. 2020

39/2020

oprava kanalizácie - 13 BJ Šúrovce0

Neuvedené

Bzdil Pavol

Obec Šúrovce

10. 12. 2020

40/2020

kontajner - drobný stavebný odpad

Neuvedené

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Šúrovce

16. 12. 2020

41/2020

betónové oplotenie

Neuvedené

REMU s.r.o.

Obec Šúrovce

18. 12. 2020

42/2020

on-line prístup

Neuvedené

SEPI s.r.o.

Obec Šúrovce

18. 12. 2020

43/2020

program PAM

Neuvedené

MADE spol. s.r.o.

Obec Šúrovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií