Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 1. 2018

Zmluva o nájme KD

Zmluva o nájme KD

Neuvedené

Jednota dôchodcov Slovenska

Obec Šúrovce

12. 1. 2018

Zmluva o nájme KD

Zmluva o nájme KD

Neuvedené

Šachový klub Šúrovce

Obec Šúrovce

18. 1. 2018

Zmluva o nájme KD

Zmluva o nájme KD

Neuvedené

DHZ Šúrovce

Obec Šúrovce

19. 1. 2018

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Šúrovce v roku 2018

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočt obce Šúrov

1 000,00 EUR

Klub šachistov Šúrovce

Obec Šúrovce

19. 1. 2018

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Šúrovce v roku 2018

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Šúro

3 000,00 EUR

Dychová hudba Šúrovanka

Obec Šúrovce

19. 1. 2018

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Šúrovce v roku 2018

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Šúro

2 000,00 EUR

Jednota dôchodcov Slovenska

Obec Šúrovce

24. 1. 2018

Zmluva o nájme priestorov KD

Zmluva o nájme priestorov KD

Neuvedené

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Šúrovce

Obec Šúrovce

25. 1. 2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie obce Šúrovce v roku 2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie obce Šúrovce

14 907,00 EUR

Obecný športový klub Šúrovce

Obec Šúrovce

26. 1. 2018

Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny

SDA50013918

Neuvedené

Slovakia energy, s.r.o.

Obec Šúrovce

8. 2. 2018

Zmlua o nájme KD

Zmluva o nájme KD

Neuvedené

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Šúrovce

Obec Šúrovce

9. 2. 2018

Zmluva o nájme KD

Zmluva o nájme KD

Neuvedené

Šachový klub Šúrovce

Obec Šúrovce

9. 2. 2018

Zmluva o nájme KD

Zmluva o nájme KD

Neuvedené

Komisia športu, školstva a kultúry

Obec Šúrovce

12. 3. 2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti

25,00 EUR

Milan Čutek a Gabriela Čuteková, rod. Cibulková

Obec Šúrovce

14. 3. 2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Neuvedené

Pema com, s.r.o.

Obec Šúrovce

14. 3. 2018

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Šúrovce v roku 2018

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Šúro

1 000,00 EUR jedentisíc eur

O.Z. Mladých pri obci Šúrovce

Obec Šúrovce

23. 3. 2018

Zmluva o poskytnutí príspevku finančnej dotácie obce Šúrovce v roku 2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie obce Šúrovce

1 200,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šúrovce

Obec Šúrovce

6. 4. 2018

Zmluva o nájme KD

Zmluva o nájme priestorov KD

100,00 EUR

Kosáková Viera

Obec Šúrovce

13. 4. 2018

Zmluva o nájme KD

Zmluva o nájme KD

400,00 EUR

Daniela Filová

Obec Šúrovce

20. 4. 2018

Zmluva o prenájme KD

Zmluva o prenájme KD

Neuvedené

Klub seniorov Šúrovce

Obec Šúrovce

27. 4. 2018

Zmluva na servis

S13/2018/R

Neuvedené

ELVYT, spol. s r.o.

Obec Šúrovce

30. 4. 2018

Zmluva o nájme KD

Zmluva o nájme KD

Neuvedené

Komisia športu, školstva a kultúry

Obec Šúrovce

4. 5. 2018

Zmluva o nájme KD

Zmluva o nájme KD

Neuvedené

Stolnotenisový klub Šúrovce

Obec Šúrovce

9. 5. 2018

Zmluva o nájme KD

Zmluva o nájme KD

400,00 EUR

Hrivnák Jakub

Obec Šúrovce

14. 5. 2018

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva o združenej dodávke plynu

Neuvedené

innogy Slovensko s.r.o.

Obec Šúrovce

25. 5. 2018

Zmluva o nájme KD

Zmluva o nájme KD

50,00 EUR

Martina Zámočníková - JUMA

Obec Šúrovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 52

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií