Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Hlásenie miestneho rozhlasu

hlásenie miestneho rozhlasu 11.04.2024

Základná škola s materskou školou v Šúrovciach hľadá vyučenú kuchárku do základnej školy na zastupovanie počas PN. Informácie získate na tel. čísle 0905758894 alebo osobne v škole.


Obecný úrad v Šúrovciach oznamuje občanom, že v obci sa bude realizovať zber biologicky rozložiteľného odpadu nasledovne: v sobotu 13. apríla 2024 vo Valtov Šúre a v pondelok 22. apríla 2024 vo Varov Šúre. Odpad je potrebné uložiť pred svoje domy najneskôr do 7,30 hod. v deň konania zberu.  Zbierať sa bude biologicky rozložiteľný odpad pochádzajúci z údržby záhrad, sadov, viníc, odrezky stromov, kríkov, konáre, pne, korene, kôrovie a suché trávy, drevný odpad bez kovových, umelých alebo sklených častí, drevený nábytok, postele bez matracov, okná a dvere bez skiel, staré drevo a pod.


Obecný úrad Šúrovce oznamuje občanom, že v obci sa bude realizovať  separovaný zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktorý sa bude konať v utorok 30. apríla 2024 od 8,00 hod. V čase od 7,00 do 8,00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia - ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Od 8,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Elektroodpad musí byť vyložený na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.


Obecný úrad v Šúrovciach oznamuje občanom, že v obci sa bude realizovať zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu. Kontajnery budú pristavené vo dvore KD v Šúrovciach a zber sa bude realizovať nasledovne: v piatok 10.05.2024 v čase od 15,00 hod. do 18,00 hod. a v sobotu 11.05.2024 v čase od 7,30 hod. do 16,00 hod. Drobný stavebný odpad je v zmysle VZN č. 11/2020 spoplatnený vo výške 0,015 eur za 1 kg DSO bez obsahu škodlivín. Platba sa bude realizovať v pokladni obecného úradu. Do kontajnerov je možné umiestniť stavebný odpad, všetok objemný odpad (nábytok, čalúnený nábytok, koberce a pod.) Do kontajnerov sa nesmú vyhadzovať pneumatiky, elektroodpad a biologicky rozložiteľný odpad.


Dátum vloženia: 11. 4. 2024 15:59
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 4. 2024 16:10
Autor: Správce Webu

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií