Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 5, Šúrovce 919 25
mobil: 0908/789 998
pevná linka: 033/5595 767
e-mail:starostka@surovce.sk

02.08.2022

- hlásenie miestneho rozhlasu -

Obecný úrad v Šúrovciach oznamuje občanom, že vo štvrtok 04.08.2022 v čase od 08,00 hod. do 16,00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody v Šúrovciach (časť obce od koľají na Novej ulici a od koľají na Hlavnej ulici smerom ku kostolu) z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí. Občanov žiadame, aby si na uvedený čas zabezpečili dostatočné množstvo pitnej vody. Po ukončení opravy sa bude realizovať prečisťovanie potrubia, čo môže spôsobiť dočasné zakalenie vody. Ďakujeme za pochopenie.


Obecný úrad na základe požiadavky MV SR žiada občanov, ktorí ubytovali vojnových utečencov z Ukrajiny, aby ich počty nahlásili na Obecný úrad v Šúrovciach na tel. číslo 033/5595 767 alebo 0918 964 680 resp. na e-mailovú adresu: surovce@post.sk.


Obec Zavar pozýva občanov na divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla  s názvom Spev kohúta, ktoré sa bude konať dňa 04.09.2022 o 18,00 hod. v KD v Zavare. Vstupné je 15,00 eur/osoba. Záujemcovia si môžu zakúpiť vstupenky na Obecnom úrade v Šúrovciach.


Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava oznamuje občanom, že dňa 17.8.2022 v čase 7,30 hod. - 16,00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ul. Hlavná, Krátka, Staničná a Valtašúrska. Zoznam domov, ktorých sa prerušenie distribúcie elektriny týka je uvedený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce. Zároveň oznamujeme občanom, ktorí sú pripojení k internetu umiestnenému na budove Hasičskej zbrojnice v Šúrovciach, že z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny dňa 17.8.2022 nebude v čase od 7,30 hod. do 16,00 hod. internet dostupný. Ďakujeme za pochopenie. 


Dozorný výbor COOP Jednota Šúrovce pozýva svojich členov na Oslavy Medzinárodného družstevného dňa „Červeník 2022“. Oslavy Medzinárodného družstevného dňa sa uskutočnia ako súčasť „Slávnosti spevu,  hudby a tanca“ v dňoch 5. -7. augusta 2022 v Červeníku. Podrobný program je uvedený na plagáte v predajni potravín COOP Jednota Šúrovce. Pre záujemcov, členov COOP Jednota Trnava, zabezpečí Dozorný výbor vstupenky na  hlavný program na nedeľu 7.8.2022. Zároveň každý člen Jednoty obdrží  poukážku na občerstvenie v hodnote 2 €. Záujemci o vstupenky sa môžu  prihlásiť na  telefónnom čísle 0907 187 310  do 4.8.2022.   


Obec Šúrovce oznamuje občanom, že pri vývoze komunálneho odpadu je potrebné, aby mali vyložené smetné nádoby na vývoz zberovou spoločnosťou pred domom od 6,00 hod., pretože zber odpadu realizuje zberová spoločnosť od ranných hodín. 

 

 

Dátum vloženia: 2. 8. 2022 8:39
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 8. 2022 8:15
Autor: Správce Webu

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií