Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
4. 3. 2019

1/2019

projektové práce

4 530,00 EUR

Ing. Elemír Bitterer, E.B.Projekt

Obec Šúrovce

6. 3. 2019

2/2019

úprava zelene

600,00 EUR

Roman Jobek

Obec Šúrovce

6. 6. 2019

4/2019

vypracovanie znaleckého posudku

Neuvedené

Ing. Jana Kvantová

Obec Šúrovce

11. 6. 2019

5/2019

vypracovanie projektovej dokumentácie - rekonštrukcia interiéru hasičskej zbrojnice

1 300,00 EUR

K-Projekt Ing. arch. Tibor Király

Obec Šúrovce

14. 6. 2019

6/2019

údržba zelene

Neuvedené

Zami, s.r.o.

Obec Šúrovce

25. 6. 2019

7/2019

archeologický prieskum - výstavba MŠ, Horná ul., Šúrovce

4 780,00 EUR

Mgr. Anna Barteková, PhD. AB archeo, s.r.o.

Obec Šúrovce

4. 7. 2019

8/2019

rekonštrukcia vykurovania

50 809,72 EUR

INSTAMA s.r.o.

Obec Šúrovce

9. 7. 2019

9/2019

koordinátor bezpečnosti práce

250,00 EUR

Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r.o.

Obec Šúrovce

8. 8. 2019

10/2019

zber objemného odpadu

0,00 EUR

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Šúrovce

8. 8. 2019

11/2019

zverejnenie Verejnej obchodnej súťaže

0,00 EUR

REGIONPRESS, s.r.o.

Obec Šúrovce

21. 8. 2019

12/2019

vypracovanie projektovej dokumentácie elektro

2 710,00 EUR

Edecon service, s.r.o.

Obec Šúrovce

12. 9. 2019

13/2019

vypracovanie radónového protokolu

360,00 EUR

AG&E s.r.o.

Obec Šúrovce

12. 9. 2019

14/2019

zameranie Južnej a Krakovskej ulice

0,00 EUR

Ing. Ivan Ďuriš

Obec Šúrovce

12. 9. 2019

15/2019

vypracovanie geometrického plánu

0,00 EUR

Ing. Ivan Ďuriš

Obec Šúrovce

17. 9. 2019

16/2019

GDPR

0,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Šúrovce

17. 9. 2019

17/2019

rekonštrukcia vodovodného potrubia

0,00 EUR

INSTAMA s.r.o.

Obec Šúrovce

17. 9. 2019

18/2019

odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ

0,00 EUR

INSTAMA s.r.o.

Obec Šúrovce

7. 10. 2019

19/2019

prepracovanie rozpočtu

0,00 EUR

ProVia s.r.o.

Obec Šúrovce

8. 10. 2019

20/2019

vysvetlenie Súťažných podkladov - Zmenový list č. 2

0,00 EUR

Tatra Tender s.r.o.

Obec Šúrovce

28. 10. 2019

21/2019

zber objemného odpadu

Neuvedené

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Šúrovce

12. 11. 2019

22/2019

pretesnenie okien - 13 BJ

3 370,00 EUR

SERVIS OKNÁ, s.r.o.

Obec Šúrovce

4. 12. 2019

23/2019

spracovanie zmien a doplnkov ÚPD obce Šúrovce

600,00 EUR

A5ateliér architektúry a urbanizmu

Obec Šúrovce

4. 12. 2019

24/2019

obstaranie Územnoplánovacej dokumentácie k Zmenám a doplnkom ÚPD obce Šúrovce č. 6/2019

1 800,00 EUR

Barbora Javorková

Obec Šúrovce

6. 12. 2019

25/2019

autobusová zastávka

1 970,60 EUR

ABRIS s.r.o.

Obec Šúrovce

6. 12. 2019

26/2019

analýza pitnej vody

0,00 EUR

LABEKO, s.r.o.

Obec Šúrovce

9. 12. 2019

27/2019

realizácia zberu a odvozu BRO v obci Šúrovce

Neuvedené

Ing. Marek Hrčka, SHR

Obec Šúrovce

13. 12. 2019

28/2019

napojenie nových odberateľov na obecný vodovod

Neuvedené

INSTAMA s.r.o.

Obec Šúrovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií