Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23. 1. 2017

01/2017

záhradný párty stan

1 123,00 EUR

Jiří Šulc

Obec Šúrovce

17. 2. 2017

02/2017

DH Šúrovanka - ozvučenie

735,00 EUR

Zavarský Daniel - DANEL

Obec Šúrovce

15. 3. 2017

03/2017

výroba samolepiek

0,00 EUR

Anatex, s.r.o.

Obec Šúrovce

15. 3. 2017

04/2017

údržba miestnych komunikácií

0,00 EUR

Autoopravovňa Maron - Jozef Maron

Obec Šúrovce

16. 3. 2017

05/2017

hydroizolačné práce - Hasičská zbrojnica Šúrovce

0,00 EUR

Jaroslav Benedik

Obec Šúrovce

13. 3. 2017

06/2017

oprava reproduktora - DH Šúrovanka

0,00 EUR

Zavarský Daniel - DANEL

Obec Šúrovce

13. 3. 2017

07/2017

projektová dokumentácia

620,00 EUR

Bocán & Bocánová architects, s.r.o.

Obec Šúrovce

18. 4. 2017

08/2017

čistiace prostriedky

0,00 EUR

Tatrachema, v.d.

Obec Šúrovce

22. 5. 2017

09/2017

projektová dokumentácia

960,00 EUR

CS, s.r.o.

Obec Šúrovce

24. 5. 2017

10/2017

ozvučenie - Dom smútku Valtov Šúr

415,00 EUR

Forte Acoustic, spol. s r.o.

Obec Šúrovce

24. 5. 2017

11/2017

ozvučenie - Dom nádeje Šúrovce

615,00 EUR

Forte Acoustic, spol. s r.o.

Obec Šúrovce

29. 5. 2017

12/2017

rozhlasová ústredňa

1 295,00 EUR

Forte Acoustic, spol. s r.o.

Obec Šúrovce

31. 5. 2017

13/2017

oprava auta

0,00 EUR

Auto-Pneu-Servis, Štefan Krivosudský

Obec Šúrovce

6. 7. 2017

14/2017

matričné tlačivá

24,06 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Šúrovce

26. 7. 2017

15/2017

zariadenia do kuchyne KD Šúrovce

0,00 EUR

GASTRO-HAAL, s.r.o.

Obec Šúrovce

27. 7. 2017

16/2017

zariadenie KD Šúrovce

0,00 EUR

Ing. Igor Styk Domov

Obec Šúrovce

14. 8. 2017

17/2017

technologické vybavenie

0,00 EUR

GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.

Obec Šúrovce

14. 8. 2017

18/2017

inžinierskogeologický prieskum

0,00 EUR

STAS - stavby a sanácie, s. r. o.

Obec Šúrovce

15. 8. 2017

19/2017

zameranie optickej siete

0,00 EUR

OTNS, a. s.

Obec Šúrovce

16. 8. 2017

20/2017

zábradlie na WC

300,00 EUR

Miloš Kusý

Obec Šúrovce

23. 8. 2017

21/2017

realizácia betónového oplotenia

0,00 EUR

Tibor Horváth TR BETON

Obec Šúrovce

30. 8. 2017

22/2017

radiátorové kryty - ZŠ s MŠ Šúrovce

408,00 EUR

Marián Kunkela - I.M.K. interiér

Obec Šúrovce

18. 9. 2017

23/2017

koncertné vystúpenie

1 600,00 EUR

Rock Production Bratislava, s.r.o.

Obec Šúrovce

20. 9. 2017

24/2017

obloženie kovovej konštrukcie - kuchyňa KD

460,00 EUR

Patrik Ondrejíček Stolárstvo

Obec Šúrovce

26. 9. 2017

25/2017

elektromontážne práce ZŠ s MŠ Šúrovce - úprava WC

369,58 EUR

Vrchovský s. r. o.

Obec Šúrovce

26. 9. 2017

26/2017

pamätná tabuľa - Msgr. František Reves

0,00 EUR

Mgr. art. Peter Meszároš, sochár, Ars Catholica, s.r.o.

Obec Šúrovce

2. 10. 2017

27/2017

výberové konanie - Rekonštrukcia verejného osvetlenia Varov Šúr

0,00 EUR

EN CONSULT - Ing. Karol Šátek

Obec Šúrovce

3. 10. 2017

28/2017

darčekové predmety

0,00 EUR

MVDr. Milan Zitrický DOBRYMED

Obec Šúrovce

3. 10. 2017

29/2017

darčekové predmety

0,00 EUR

MVDr. Milan Zitrický DOBRYMED

Obec Šúrovce

3. 10. 2017

30/2017

zariadenia do kuchyne KD Šúrovce

0,00 EUR

GASTRO-HAAL, s.r.o.

Obec Šúrovce

3. 10. 2017

31/2017

práce na pozemku par. č. 113 - MŠ

0,00 EUR

STAMPRA s.r.o.

Obec Šúrovce

3. 10. 2017

32/2017

práce na pozemku parc. č. 259/3 - RD

0,00 EUR

STAMPRA s.r.o.

Obec Šúrovce

3. 10. 2017

33/2017

vypracovanie znaleckého posudku

0,00 EUR

Ing. Jana Kvantová

Obec Šúrovce

3. 10. 2017

34/2017

projektová dokumentácia

0,00 EUR

Bocán & Bocánová architects, s.r.o.

Obec Šúrovce

20. 10. 2017

35/2017

vypracovanie architektonickej štúdie

0,00 EUR

Bocán & Bocánová architects, s.r.o.

Obec Šúrovce

14. 11. 2017

36/2017

oprava prevodovky - mikrobus

0,00 EUR

Freecars s.r.o.

Obec Šúrovce

15. 11. 2017

37/2017

vypracovanie znaleckého posudku

0,00 EUR

Ing. Jana Kvantová

Obec Šúrovce

15. 11. 2017

38/2017

geodetické práce

0,00 EUR

Ing. Ivan Ďuriš - GEODET

Obec Šúrovce

15. 11. 2017

39/2017

geodetické práce

0,00 EUR

Ing. Ivan Ďuriš - GEODET

Obec Šúrovce

7. 12. 2017

40/2017

opakovaná úradná skúška pracovnej plošiny M 1105-A

0,00 EUR

Technická inšpekcia, a.s.

Obec Šúrovce

20. 12. 2017

41/2017

plotové dielce

0,00 EUR

Marián Šimášek - ŠIMAKO

Obec Šúrovce

20. 12. 2017

42/2017

realizácia verejného osvetlenia na zrekonštruovanom parkovisku pri ZŠ Šúrovce

0,00 EUR

AGROSTAV Trnava, a.s.

Obec Šúrovce

20. 12. 2017

43/2017

vybudovanie spevnených plôch - workoutové ihrisko Šúrovce

0,00 EUR

AGROSTAV Trnava, a.s.

Obec Šúrovce

29. 12. 2017

44/2017

úprava kódov

0,00 EUR

ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.

Obec Šúrovce

29. 12. 2017

45/2017

predprojektové polohopisné a výskopisné zameranie - ZS

0,00

Ing. Ivan Ďuriš - GEODET

Obec Šúrovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií