Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

1/2016

odhŕňanie snehu a posyp na miestnych komunikáciách

0,00 EUR

Autoopravovňa Maron Jozef

Obec Šúrovce

2/2016

zarámovanie máp

0,00 EUR

Roman Roka

Obec Šúrovce

3/2016

maliarske práce v KD

0,00 EUR

Marián Šimášek - ŠIMAKO

Obec Šúrovce

4/2016

prezentácia obce

0,00 EUR

CBS spol. s r.o.

Obec Šúrovce

5/2016

propagácia obce

0,00 EUR

CBS spol. s r.o.

Obec Šúrovce

6/2016

výmena nefunkčných vodomerov

0,00 EUR

Stanislav Macho

Obec Šúrovce

7/2016

tlač obecných novín - Novinky z dedinky 1/2016

250,00 EUR

FAXCOPY a.s.

Obec Šúrovce

8/2016

dodanie dokumentácie

0,00 EUR

GDO spol. s r.o.

Obec Šúrovce

9/2016

vypracovanie znaleckého posudku

0,00 EUR

Ing. Jana Kvantová

Obec Šúrovce

11/2016

drevené hranoly - pieskovisko MŠ Šúrovce

0,00 EUR

Píla Brest, s.r.o.

Obec Šúrovce

10/2016

vypracovanie arch. štúdie - MŠ

0,00 EUR

Bocán & Bocánová architects, s.r.o.

Obec Šúrovce

12/2016

prenájom pódia

530,00 EUR

MKS Levice

Obec Šúrovce

13/2016

kosenie verených priestranstiev

0,00 EUR

Horses s.r.o. Šúrovce

Obec Šúrovce

14/2016

propagácia obce

550,00 EUR

KREMER publishing, s.r.o.

Obec Šúrovce

15/2016

oprava miestnych komunikácií

0,00 EUR

BITUNOVA spol. s r.o.

Obec Šúrovce

16/2016

rekonštrukcia kuchynskej linky - bytovka

184,00 EUR

Jánoška Patrik - LUNA

Obec Šúrovce

17/2016

výmena okien - KD Šúrovce

22 957,78 EUR

RAKY stav, s.r.o.

Obec Šúrovce

18/2016

ozvučenie

1 140,00 EUR

Marian Loj - MM AUDIO

Obec Šúrovce

19/2016

výkopové práce

90,00 EUR

Jakub Lipták

Obec Šúrovce

20/2016

spracovanie BRO

500,00 EUR

ARDOX, s.r.o.

Obec Šúrovce

21/2016

znalecký posudok

0,00 EUR

Ing. Jana Kvantová

Obec Šúrovce

22/2016

detské nafukovacie ihrisko - 28.5.2016

300,00 EUR

PALMIRA spol. s r.o.

Obec Šúrovce

23/2016

prieskum trhu

360,00 EUR

Visions Consulting, s.r.o.

Obec Šúrovce

24/2016

oprava miestnych komunikácií

0,00 EUR

BITUNOVA spol. s r.o.

Obec Šúrovce

25/2016

nahrávanie CD - Šúrovčanka

0,00 EUR

BEBOP s.r.o.

Obec Šúrovce

26/2016

preprava - Jednota dôchodcov

0,00 EUR

Ivan Sokol

Obec Šúrovce

27/2016

čistiace prostriedky

0,00 EUR

Tatrachema, v.d.

Obec Šúrovce

28/2016

vytýčenie hranice pozemku

0,00 EUR

Peter Baša

Obec Šúrovce

29/2016

oprava miestny komunikácií

0,00 EUR

BITUNOVA spol. s r.o.

Obec Šúrovce

30/2016

uloženie odpadu na skládke odpadov

0,00 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Šúrovce

31/2016

Územný plán obce Šúrovce - zmeny a doplnky

1 500,00 EUR

Atelier PRINT - autorizovaný architekt pre urbanizmus a územné plánovanie

Obec Šúrovce

32/2016

návrh postupu realizácie verejného osvetlenia

875,00 EUR

EN CONSULT - Ing. Karol Šátek

Obec Šúrovce

33/2016

autobusová doprava

0,00 EUR

Ján Chnmelár autodoprava

Obec Šúrovce

34/2016

stavebné práce na parkovisku

9 936,50 EUR

VYPRA, spol. s r. o.

Obec Šúrovce

35/2016

autobusová doprava

0,00 EUR

Pavel Fázikj - autobusová doprava

Obec Šúrovce

36/2016

autobusová doprava

300,00 EUR

Ivan Sokol

Obec Šúrovce

37/2016

cestný betón

1 485,00 EUR

Miroslav Bartošovič - dekoratívne prácr

Obec Šúrovce

38/2016

nákupné poukážky

1 410,00 EUR

COOP Jednota SD Trnava

Obec Šúrovce

9. 12. 2016

39/2016

elektro pre DH Šúrovanka

735,00 EUR

Zavarský Daniel - DANEL

Obec Šúrovce

12. 12. 2016

40/2016

ozvučenie KD v Šúrovciach

852,00 EUR

GDO spol. s r.o.

Obec Šúrovce

12. 12. 2016

41/2016

Vianočné vystúpenie

350,00 EUR

Hlbocký Peter

Obec Šúrovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií