Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 1. 2021

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia

1/2021

80,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Šúrovce

3. 2. 2021

Dodatok č. 5 k zmluve o dielo

2/2021

886 955,75 EUR

SOAR sk, a.s.

Obec Šúrovce

18. 2. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete

3/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Šúrovce

22. 2. 2021

Zmluva o dielo 1/ZOD/2/2021

4/2021

141 921,76 EUR

Arcus Signum, s.r.o.

Obec Šúrovce

22. 2. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete

5/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Šúrovce

26. 2. 2021

Zmluva o dodávke plynu

6/2021

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Šúrovce

26. 2. 2021

Zmluva o dodávke plynu

7/2021

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Šúrovce

8. 3. 2021

Kúpna zmluva na nehnuteľnosť

8/2021

1 295,19 EUR

Peter Richnák

Obec Šúrovce

16. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/ZOD/2/2021

9/2021

2 766,05 EUR

Arcus Signum, s.r.o.

Obec Šúrovce

19. 3. 2021

Poistná zmluva

10/2021

80,00 EUR Osemdesiat eur

Komunálna poisťovňa

Obec Šúrovce

20. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

11/2021

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Šúrovce

6. 4. 2021

Zmluva o dodávke plynu

12/2021

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Šúrovce

7. 4. 2021

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

13/2021

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Šúrovce

14. 4. 2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na nehnuteľnosť uzavretej v Šúrovciach 03.03.2021

14/2021

1 295,18 EUR

Peter Richnák

Obec Šúrovce

26. 4. 2021

Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo

15/2021

880 769,62 EUR

SOAR sk, a.s.

Obec Šúrovce

29. 4. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

16/2021

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Šúrovce

30. 4. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov v budove Kultúrneho domu v Šúrovciach

17/2021

Neuvedené

WESTCOM s.r.o.

Obec Šúrovce

30. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpčtovej rezervy predsedu SR na opravu vojnových hrobov

18/2021

3 500,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Šúrovce

20. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie obce Šúrovce v roku 2021

19/2021

12 000,00 EUR

Obecný športový klub Šúrovce

Obec Šúrovce

20. 5. 2021

Zmluva o uverejnení inzercie

20/2021

180,00 EUR

MEDIATEL

Obec Šúrovce

24. 5. 2021

Zmluva č. 3210146 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

21/2021

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Šúrovce

31. 5. 2021

Zmluva o dielo

22/2021

39 864,30 EUR

Milan Palšovič - ISNO1

Obec Šúrovce

17. 6. 2021

Zmluva

23/2021

Neuvedené

Lindström, s.r.o. Trnava

Obec Šúrovce

17. 6. 2021

Zmluva o nájme priestorov KD Šúrovce

24/2021

100,00 EUR

Boráková Silvia

Obec Šúrovce

17. 6. 2021

Zmluva o nájme priestorov KD Šúrovce

25/2021

Neuvedené

Mgr. Fridrichová Klaudia

Obec Šúrovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 56

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií