Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Klub dôchodcov

Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska v Šúrovciach

V sobotu 16. 2. 2019 sa uskutočnila v KD v Šúrovciach výročná členská schôdza JD v Šúrovciach. Zo 127 členov bolo prítomných 90. Za predsedníckym stolom sme privítali našu predsedníčku JD Mgr. Máriu Špačkovú, ktorá aj celú schôdzu viedla, podpredsedníčku Janku Viskupičovú, členku výboru Paulínu Benedikovú.

Čestným hosťom bola naša pani starostka Ing. Bc. Žaneta Gogolová. Z okresného výboru JD v Trnave bola delegovaná Mária Špačková, ktorá je podpredsedníčkou JD v Trnave. Presne v ten deň sa konal ples okresnej organizácie v Ružindole, na ktorý všetci členovia predsedníctva museli ísť, lebo ho organizačne pripravili. Ples bol výborný, dúfam, že o rok sa ho zúčastníme aj my. Mal by byť v Bučanoch, mali by sme to blízko.

V úvode našej schôdze vystúpila spevácka skupina Šurovanka s novými piesňami a verím, že Vám spríjemnili toto sviatočné popoludnie.

Správu o činnosti klubu za rok 2018 predniesla predsedníčka Mária Špačková. Prítomných oboznámila s podujatiami, ktoré sa uskutočnili v roku 2018. Bolo uskutočnených celkom 22 akcií. Najviac sa nám páčil výlet do Bratislavy, pretože do Národnej rady sa hocikto nedostane. Parádny bol aj zájazd do Buchlova a návšteva pútnického miesta Velehrad.

Plán činnosti klubu dôchodcov v Šúrovciach na rok 2019 prečítala p. P. Benediková. Správu o hospodárení predniesla p. J. Viskupičová. Na budúci rok sme pre seniorov pripravili množstvo zaujímavých podujatí, návštevu výletov, divadla, kúpalísk, športových a turistických podujatí. Zúčastníme sa akcií poriadaných Oú Šúrovce a zapojíme sa aj do podujatí poriadaných Okresným výborom JD v Trnave. Tento rok naša spevácka skupina bude mať 10. výročie vzniku. Chceme pripraviť prehliadku ľudových speváckych súborov, dúfam, že nás prídete podporiť.

V diskusii vystúpila pani starostka, poďakovala nám za činnosť a spoluprácu, my jej tiež, lebo bez jej pomoci si nevieme činnosť klubu predstaviť. Často medzi nás príde, porozpráva sa, poradí.

Na výročnej schôdzi nás potešila naša dychovka Šúrovanka. Zahrali nám na počúvanie aj do tanca. Patrí im naše poďakovanie.

Na záver – chcela by som podakovať našej predsedníčke za nás, všetkých dôchodcov,  za všetko, čo pre našu organizáciu, a spevokol robí a želáme jej, aby sa jej podarilo uskutočniť všetky akcie, ktoré sme si naplánovali. Boli by sme radi, keby sa do plánovaných akcií v roku 2019 zapojilo čo najviac členov, aby naša jeseň života bola veselšia a radostnejšia.                                     

Jana Viskupičová
 

schodza

schodza

Predstavuje sa Vám Klub dôchodcov

Prvý klub dôchodcov v Šúrovciach vznikol zriaďovacou listinou pri OÚ Šúrovce, dňa 19.08. 2001. Pôsobil až do roku 2014.

Terajšia organizácia JDS na Slovensku v Šúrovciach bola založená zakladajúcou listinou z podnetu Okresnej organizácie JDS v Trnave 8. 06. 2014. Zakladalo ju 35 členov, do konca roka mala 42 členov. Dnes máme 126 členov, čo nás veľmi teší a verím, že naša členská rodina sa ešte rozrastie.

Počas celých 4 rokov aktívne spolupracujeme s OÚ Šúrovce. Zastrešujeme spolu  s dychovou hudbou Šúrovanka všetky kultúrne podujatia, ktoré sú v našej obci. So speváckou skupinou vystupujeme s kultúrnym programom pri pochovávaní basy, pri stavaní mája, pri oslavách SNP, v októbri, v mesiaci úcty k starším.

Naši členovia sa každý druhý týždeň stretávajú v klube dôchodcov. Posedia si pri kávičke, zákusku, porozprávajú sa, plánujú si činnosti, ktoré by v  priebehu roka chceli realizovať. Spravíme si zdravotné okienko, vypočujeme si aj malé prednášky o škodcoch, dozvieme sa ako ich vyhubiť.

20.02. 2018 sa v našom klube uskutočnilo televízne natáčanie MTT – varíme veľkonočné jedlá. Varilo sa u našej predsedníčky počas dňa a večer v klube bola ochutnávka jedál , ktorej sa zúčastnilo viacej členov.

d1 d2
d3 d5
d6 d4
d7

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií