Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

29.09.2022

- hlásenie miestneho rozhlasu -

Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia 16-78 Šúrovce, pozýva svojich členov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 2. októbra 2022 o 17,00 hod. vo svadobke kultúrneho domu. Vchod do svadobky je zabezpečený výťahom. Pozývame aj ostatných záhradkárskych nadšencov - príďte sa nezáväzne pozrieť medzi nás, uvidíte našu činnosť a možno pribudnete do našich radov.

Na stretnutí záhradkárov sa bude konať prednáška o chove kalifornských dážďoviek, ktoré pomáhajú pri vytváraní kompostu. Srdečne pozývame všetkých záujemcov, nielen členov záhradkárskeho zväzu.


Obvodná lekárka MUDr. Košťálová oznamuje, že občania, ktorí majú záujem o očkovanie proti chrípke môžu kontaktovať ambulanciu na tel. čísle 033-5595244.


Obecný úrad v Šúrovciach oznamuje občanom, že v obci sa bude realizovať zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu. Kontajnery budú pristavené vo dvore KD v Šúrovciach a zber sa bude realizovať nasledovne:

- piatok 30.09.2022 v čase od 15,00 hod. do 18,00 hod.

- sobota 01.10.2022 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod.

Drobný stavebný odpad je v zmysle  VZN č. 11/2020 spoplatnený vo výške 0,015 eur za 1 kg DSO bez obsahu škodlivín. Platba sa bude realizovať v pokladni obecného úradu. Do kontajnerov je možné umiestniť drobný stavebný odpad, všetok objemný odpad (nábytok, čalúnený nábytok, koberce a pod.). Do kontajnerov sa nesmú vyhadzovať pneumatiky, elektroodpad a biologicky rozložiteľný odpad.


Obec Vlčkovce pozýva občanov pri príležitosti hodovej slávnosti v obci v sobotu 01.10.2022 a v nedeľu 02.10.2022 v čase od 14,00 hod. do 18,00 hod. na prehliadku Vidieckeho domu s jesennou výzdobou ako aj na inštalovanú výstavu modelov hradov, zámkov a kostolov Mikroregiónu 11 Plus. Tešia sa na Vašu návštevu.


Obecný úrad v Šúrovciach oznamuje občanom, že do 31. októbra 2022 bude prebiehať rekonštrukcia vstupných schodísk, a to schodisko k hlavnému vchodu KD ako aj schodisko do svadobky. Vzhľadom k tomu, že pôjde o staveniská, nebude možné použiť schodiská pre verejnosť. Z uvedeného dôvodu bude možný vstup na obecný úrad len výťahom a budú upravené stránkové hodiny a dni nasledovne: pondelok, streda a piatok - po predchádzajúcom telefonickom dohovore s pracovníkom obecného úradu, utorok a vo štvrtok - zatvorené.

Kontakt na obecný úrad: 033-5595767, 0918 964680, e-mail: surovce@post.sk

Obecná knižnica bude v termíne rekonštrukcie otvorená, ale vstup bude možný iba po telefonickom dohovoru na tel. č. 033-5583469. Počas rekonštrukcie je zakázané zdržiavať sa v blízkosti staveniska. Ďakujeme za pochopenie.


Úrad Trnavského samosprávneho kraja oznamuje občanom, že do 30.9.2022 je možné pripomienkovať cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy na roky 2022/2023. Bližšie informácie su zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.


Obecný úrad na základe požiadavky MV SR žiada občanov, ktorí ubytovali vojnových utečencov z Ukrajiny, aby ich počty nahlásili na Obecný úrad v Šúrovciach na tel. číslo 033/5595 767 alebo 0918 964 680 resp. na e-mailovú adresu: surovce@post.sk.


Obecný úrad upozorňuje občanov, že uplynula splatnosť daní a poplatkov. Žiadame občanov, ktorí doteraz neuhradili dane a poplatky, aby tak urobili v čo najkratšom čase.

Dátum vloženia: 29. 9. 2022 15:35
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 9. 2022 11:08
Autor: Správce Webu

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií