Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

23.08.2022

- hlásenie miestneho rozhlasu -

Vedenie ZŠ s MŠ Šúrovce pozýva zákonných zástupcov detí materskej školy na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v piatok 26.08.2022 o 15:30 hod. v priestoroch materskej školy. Na rodičovskom združení prebehne voľba člena do rady školy za materskú školu. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke materskej školy. Účasť jedného zákonného zástupcu je potrebná!


Vedenie ZŠ s MŠ informuje, že kto má záujem o obedy v školskej jedálni, treba vyplniť zápisný lístok stravníka, ktorý sa nachádza na webovej stránke školy alebo priamo v budove základnej školy.

Zápisný lístok stravníka treba odovzdať do 28.augusta 2022 cez edupage alebo osobne. Všetky informácie sa nachádzajú na stránke školy.

Za spoluprácu vedenie školy vopred ďakuje.


Dňa 26.08.2022 od 10:00 - 18:00 hod. sa v areáli saleziánskeho parku Galanta Hody koná "Festival duševného zdravia", ktorý je zameraný pre každú vekovú kategóriu.

Bohatý program pre deti, vystúpenie umelcov a diskusie so známymi osobnosťami z oblasti psychológie, medzi inými Max Kašparů.

Občerstvenie zabezpečené.

Príďte podporiť svojou účasťou festival duševnej pohody, radosti.

Určite si každý nájdete to, čo práve potrebujete.


Obecný úrad na základe požiadavky MV SR žiada občanov, ktorí ubytovali vojnových utečencov z Ukrajiny, aby ich počty nahlásili na Obecný úrad v Šúrovciach na tel. číslo 033/5595 767 alebo 0918 964 680 resp. na e-mailovú adresu: surovce@post.sk.


Obecný úrad oznamuje občanom, že zajtra 24.08.2022 je obecná knižnica zatvorená.


Predsedníčka JDS v Šúrovciach oznamuje občanom, že zajtra 24.8.2022 sa od 9,00 hod. uskutoční na štadióne Jozefa Mitasa v Šúrovciach Okresný športový deň seniorov, ktorého organizátorom je JDS Šúrovce, JDS Trnava a Obecný úrad v Šúrovciach. Príďte podporiť našich súťažiacich.

Dátum vloženia: 23. 8. 2022 19:14
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 8. 2022 14:19
Autor: Správce Webu

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií