Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 5, Šúrovce 919 25
mobil: 0908/789 998
pevná linka: 033/5595 767
e-mail:starostka@surovce.sk

21.09.2022

- hlásenie miestneho rozhlasu -

Pošta Šúrovce oznamuje občanom, že v piatok 23.09.2022 bude zatvorená.


Lekáreň Šúrovce oznamuje občanom, že v piatok 23.09.2022 bude zatvorená.


Obvodná lekárka MUDr. Košťálová oznamuje, že občania, ktorí majú záujem o očkovanie proti chrípke môžu kontaktovať ambulanciu na tel. čísle 033-5595244.


Farský úrad v Šúrovciach pozýva všetkých farníkov pri príležitosti hodovej slávnosti v nedeľu 25. septembra 2022 na Farský deň. Dopoludnia ste pozvaní na Slávnostnú hodovú sv. omšu a popoludní od 16,00 hod. do 19,00 hod. na vystúpenie miestnej dychovky Šúrovanka a známej heligonkárky Vlasty Mudríkovej a Jozefa Opatovského. Program bude prebiehať na nádvorí kostola (v prípade daždivého počasia v kostole). K dispozícii bude tradičné jarmočné občerstvenie. Vstupné je dobrovoľné.


Obecný úrad v Šúrovciach oznamuje občanom, že v obci sa bude realizovať zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu. Kontajnery budú pristavené vo dvore KD v Šúrovciach a zber sa bude realizovať nasledovne:

- piatok 30.09.2022 v čase od 15,00 hod. do 18,00 hod.

- sobota 01.10.2022 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod.

Drobný stavebný odpad je v zmysle  VZN č. 11/2020 spoplatnený vo výške 0,015 eur za 1 kg DSO bez obsahu škodlivín. Platba sa bude realizovať v pokladni obecného úradu. Do kontajnerov je možné umiestniť drobný stavebný odpad, všetok objemný odpad (nábytok, čalúnený nábytok, koberce a pod.). Do kontajnerov sa nesmú vyhadzovať pneumatiky, elektroodpad a biologicky rozložiteľný odpad.


Obecný úrad v Šúrovciach oznamuje občanom, že do 31. októbra 2022 bude prebiehať rekonštrukcia vstupných schodísk, a to schodisko k hlavnému vchodu KD ako aj schodisko do svadobky. Vzhľadom k tomu, že pôjde o staveniská, nebude možné použiť schodiská pre verejnosť. Z uvedeného dôvodu bude možný vstup na obecný úrad len výťahom a budú upravené stránkové hodiny a dni nasledovne: pondelok - po predchádzajúcom telefonickom dohovore s pracovníkom obecného úradu, utorok - zatvorené, streda - po predchádzajúcom telefonickom dohovore s pracovníkom obecného úradu, štvrtok - zatvorené, piatok - po predchádzajúcom telefonickom dohovore s pracovníkom obecného úradu.

Kontakt na obecný úrad: 033-5595767, 0918 964680, e-mail: surovce@post.sk

Obecná knižnica bude v termíne rekonštrukcie otvorená, ale vstup bude možný iba po telefonickom dohovoru na tel. č. 033-5583469. Počas rekonštrukcie je zakázané zdržiavať sa v blízkosti staveniska. Ďakujeme za pochopenie.


Úrad Trnavského samosprávneho kraja oznamuje občanom, že do 30.9.2022 je možné pripomienkovať cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy na roky 2022/2023. Bližšie informácie su zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.


Obecný úrad na základe požiadavky MV SR žiada občanov, ktorí ubytovali vojnových utečencov z Ukrajiny, aby ich počty nahlásili na Obecný úrad v Šúrovciach na tel. číslo 033/5595 767 alebo 0918 964 680 resp. na e-mailovú adresu: surovce@post.sk.


Obecný úrad v Šúrovciach oznamuje občanom, že v obci prebieha výmena jódovej profylaxie - tabletky jodidu draselného.

Občania s trvalým a prechodným pobytom v obci si môžu jódové tabletky vyzdvihnúť na obecnom úrade počas úradných dní po telefonickom dohovore s pracovníkom úradu na tel. čísle 033-5595767 alebo 0918964680. Vstup je vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukcia schodiska možný iba výťahom. Za rodinu postačuje, aby profylaxiu prevzal jeden dospelý člen. Staré jódové tabletky je možné odovzdať pri preberaní nových alebo v ktorejkoľvek lekárni.


Obecný úrad upozorňuje občanov, že uplynula splatnosť daní a poplatkov. Žiadame občanov, ktorí doteraz neuhradili dane a poplatky, aby tak urobili v čo nakratšom čase.

Smútočný oznam

Smútiaca rodina a obecný úrad oznamujú, že zomrel Vít Líška z Hlavnej ulice vo veku 88 rokov. Posledná rozlúčka sa bude konať v piatok 23. septembra 2022 o 14,00 hod. so sv. omšou vo Valtov Šúre.

Dátum vloženia: 21. 9. 2022 12:43
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 9. 2022 13:41
Autor: Správce Webu

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií