Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov - 29.10.2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Voľby do orgánov samosprávy obcí

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 209/2022 Z.z. zo dňa 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 29.10.2022

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu a volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Šúrovce pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 29.10.2022

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v Šúrovciach pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 29.10.2022

Delegovanie členov do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v Šúrovciach

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí v Šúrovciach

Oznámenie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v Šúrovciach (627.45 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Šúrovciach (1.03 MB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Šúrovce (470.29 kB)

Oznámenie o špeciálnom spôsobe hlasovania v spojených voľbách konajúcich sa 29.10.2022 (871.61 kB)

Oznámenie o hlasovaní mimo volebnej miestnosti v spojených voľbách konajúcich sa 29.10.2022 (489.15 kB)

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií