Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Povinnosť podať Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, zmeny v poplatkoch za komunálny odpad

Formuláre a žiadosti nájdete v časti: Úrad- Ako vybaviť

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2023 vznikla daňová povinnosť ( nadobudli/ kúpili nehnuteľnosť) sú povinní do 31. januára 2024 podať Priznanie k dani z nehnuteľností.

Priznanie je povinný podať:

  • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2023 ( kúpou/ darovaním)
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavené povolenie v roku 2023
  • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2023.

Zároveň žiadame občanov, ktorí budú v zmysle VZN č. 4/2023 a zákona č. 582/2004 Z.z. žiadať o odpustenie poplatku za TKO sú povinní predložiť Žiadosť a potrebné doklady do 31. januára 2024.

Žiadosti podané po tomto termíne (po 31.01.2024 ) nebudú akceptované.

Taktiež je potrebné nahlásiť zmeny v Priznaní k dani za psa ( ak pes uhynul a pod.)

Dátum vloženia: 11. 1. 2024 15:22
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 1. 2024 15:23
Autor: Správce Webu

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií