Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 5, Šúrovce 919 25
mobil: 0908/789 998
pevná linka: 033/5595 767
e-mail:starostka@surovce.sk

Oznamy

#

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 17.08.2022 v čase od 7,30 hod. do 16,00 hod. - oboznámenie verejnosti

Dátum: 28. 7. 2022

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava oznamuje občanom, že dňa 17.8.2022 v čase 7,30 hod. - 16,00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ul. Hlavná, Krátka, Staničná a Valtašúrska (viď príloha).

#

Inflačná pomoc

Dátum: 8. 7. 2022

- ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok -

#

- mestá a obce v štrajkovej pohotovosti -

Dátum: 3. 6. 2022

Združenie miest a obcí Slovenska

výstava

V ZNAMENÍ SV. FLORIÁNA

Dátum: 3. 5. 2022

- z histórie dobrovoľných hasičských zborov v trnavskom okrese - v termíne 5. máj - 30. september 2022 - Štátny archív v Trnave

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

Dátum: 5. 4. 2022

- MV SR -

zálohovanie

Zálohujme, ale nezabúdajme triediť

Dátum: 15. 3. 2022

- ENVIPAK -

- OZNAM -

Dátum: 7. 3. 2022

- ubytovanie vojnových utečencov z Ukrajiny v obci Šúrovce -

Uznesenie vlády SR č. 142 z 26. februára 2022

Dátum: 26. 2. 2022

k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

africký mor ošípaných

Zastavme šírenie afrického moru ošípaných!

Dátum: 27. 1. 2022

- oznam _

ko

Harmonogram odvozu triedeného a zmesového komunálneho odpadu v obci Šúrovce

Dátum: 17. 12. 2021

- rok 2022 -

Zobrazené 1-10 z 16

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií