Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 5, Šúrovce 919 25
mobil: 0908/789 998
pevná linka: 033/5595 767
e-mail:starostka@surovce.sk

Oznamy

#

Poľovnícke združenie Váh Šúrovce

Dátum: 23. 6. 2022

- sobota 25.06.2022 od 12,00 hod. - priestranstvo vedľa KD Šúrovce -

preteky

Detské cyklistické preteky

Dátum: 21. 6. 2022

sobota 25. júna 2022 - priestranstvo vedľa Kultúrneho domu v Šúrovciach

#

- mestá a obce v štrajkovej pohotovosti -

Dátum: 3. 6. 2022

Združenie miest a obcí Slovenska

výstava

V ZNAMENÍ SV. FLORIÁNA

Dátum: 3. 5. 2022

- z histórie dobrovoľných hasičských zborov v trnavskom okrese - v termíne 5. máj - 30. september 2022 - Štátny archív v Trnave

#

Súťaž vo varení guláša spojená s oslavami MDD

Dátum: 26. 4. 2022

- sobota 28. máj 2022 -

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

Dátum: 5. 4. 2022

- MV SR -

Jarné obdobie - oznam

Dátum: 23. 3. 2022

- OR Hasičského a záchranného zboru v Trnave -

zálohovanie

Zálohujme, ale nezabúdajme triediť

Dátum: 15. 3. 2022

- ENVIPAK -

#

Ochrana lesov pred požiarmi

Dátum: 15. 3. 2022

- HaZZ v Trnave -

- OZNAM -

Dátum: 7. 3. 2022

- ubytovanie vojnových utečencov z Ukrajiny v obci Šúrovce -

Uznesenie vlády SR č. 142 z 26. februára 2022

Dátum: 26. 2. 2022

k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

- ARRIVA Trnava - oznam -

Dátum: 18. 2. 2022

Spoločnosť ARRIVA Trnava oznamuje občanom, že z dôvodu zvýšeného výskytu ochorenia covid-19 u vodičov autobusov, musela pristúpiť k dočasnému pozastaveniu niektorých autobusových spojov. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na webovej stránke spoločnosti www.arrivatrnava.sk

africký mor ošípaných

Zastavme šírenie afrického moru ošípaných!

Dátum: 27. 1. 2022

- oznam _

ko

Harmonogram odvozu triedeného a zmesového komunálneho odpadu v obci Šúrovce

Dátum: 17. 12. 2021

- rok 2022 -

Mimoriadne núdzové opatrenia zamerané na kontrolu a eradikáciu afrického moru ošípaných a diviakov

Dátum: 9. 8. 2021

V zmysle prípisu č.j.7885/2021-100 Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava z 2.8.2021 sú nariadené mimoriadne núdzové opatrenia zamerané na kontrolu a eradikáciu afrického moru ošípaných a diviakov, ktoré nadobudli účinnosť 3.8.2021. Mimoriadne núdzové opatrenia platia do odvolania.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Dátum: 28. 2. 2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

#

- Čo nepatrí do triedeného zberu -

Dátum: 10. 9. 2020

- pozor na časté chyby -

#

!!! OZNAM !!!

Dátum: 21. 4. 2020

Správna likvidácia rúšok, rukavíc a ostatných hygienických pomôcok z domácností

#

Trieďme odpad, má to zmysel

Dátum: 7. 6. 2019

Trieďme odpad, má to zmysel

SMS na číslo tiesňového volania 112

Dátum: 21. 5. 2018

informačný leták

Oznam - vydávanie stanovísk MO SR k civilnej výstavbe

Dátum: 24. 1. 2018

Oznam - vydávanie stanovísk MO SR k civilnej výstavbe

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií