Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Oznamy

Oznámenie o aplikácii hnojovice ošípaných

Dátum: 29. 3. 2023

- Agro Boleráz, s.r.o. -

Výzva na vykonanie deratizácie - RÚVZ so sídlom v Trnave

Dátum: 28. 3. 2023

- regulácia živočíšnych škodcov v termíne od 03.04.2023 do 07.05.2023 -

bro

- zber biologicky rozložiteľného odpadu v obci Šúrovce -

Dátum: 23. 3. 2023

1. apríla 2023 (sobota) - Šúrovce (po železnicu)
15. apríla 2023 (sobota) - Varov Šúr
22. apríla 2023 (sobota) - Valtov Šúr

Výsledky referenda 2023 v obci Šúrovce

Dátum: 21. 1. 2023

- 21. január 2023 -

projekt

Realizácia projektu: "Rekonštrukcia interiéru hasičskej zbrojnice Šúrovce"

Dátum: 12. 1. 2023

- obec Šúrovce -

odpad

Harmonogram odvozu zmesového komunálneho odpadu a triedeného zberu - rok 2023

Dátum: 2. 12. 2022

- obec Šúrovce -

projekt

Realizácia projektu: "Vráťme význam šúrovským lúkam"

Dátum: 30. 11. 2022

- obec Šúrovce -

Vykurovacie obdobie - HaZZ Trnave

Dátum: 14. 11. 2022

- článok -

Výsledky volieb do orgánov Trnavského samosprávneho kraja 29.10.2022

Dátum: 30. 10. 2022

- obec Šúrovce -

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

Dátum: 30. 10. 2022

- obec Šúrovce - 29.10.2022

envipak

Čo nás môže prekvapiť pri triedení odpadu

Dátum: 26. 10. 2022

- ENVIPAK -

Hasičský a záchranný zbor - Riziko vzniku požiaru spojené s prevádzkovaním palivových a elektrotepelných spotrebičov a používaním komínov a dymovodov

Dátum: 30. 9. 2022

preventívno-výchovný materiál

#

- mestá a obce v štrajkovej pohotovosti -

Dátum: 3. 6. 2022

Združenie miest a obcí Slovenska

zálohovanie

Zálohujme, ale nezabúdajme triediť

Dátum: 15. 3. 2022

- ENVIPAK -

africký mor ošípaných

Zastavme šírenie afrického moru ošípaných!

Dátum: 27. 1. 2022

- oznam _

Mimoriadne núdzové opatrenia zamerané na kontrolu a eradikáciu afrického moru ošípaných a diviakov

Dátum: 9. 8. 2021

V zmysle prípisu č.j.7885/2021-100 Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava z 2.8.2021 sú nariadené mimoriadne núdzové opatrenia zamerané na kontrolu a eradikáciu afrického moru ošípaných a diviakov, ktoré nadobudli účinnosť 3.8.2021. Mimoriadne núdzové opatrenia platia do odvolania.

#

- Čo nepatrí do triedeného zberu -

Dátum: 10. 9. 2020

- pozor na časté chyby -

#

!!! OZNAM !!!

Dátum: 21. 4. 2020

Správna likvidácia rúšok, rukavíc a ostatných hygienických pomôcok z domácností

#

Trieďme odpad, má to zmysel

Dátum: 7. 6. 2019

Trieďme odpad, má to zmysel

SMS na číslo tiesňového volania 112

Dátum: 21. 5. 2018

informačný leták

Oznam - vydávanie stanovísk MO SR k civilnej výstavbe

Dátum: 24. 1. 2018

Oznam - vydávanie stanovísk MO SR k civilnej výstavbe

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií