Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Hlásenie miestneho rozhlasu

hlásenie miestneho rozhlasu 02.04.2024

Obecný úrad oznamuje občanom, že v obci sa začína realizovať  údržba a kosenie cintorínov.  Žiadame občanov, aby odstránili z okolia hrobových miest umelé a sklenené predmety, kahance, sviečky, umelé kvety a dekorácie a to vzhľadom k tomu, že uvedené predmety znemožňujú kosenie a ohrozujú bezpečnosť pracovníkov. 


Obecný úrad oznamuje, že sa bude realizovať kurz šitia pre začiatočníkov pod vedením p. Moniky Bodišovej. Účastníčky kurzu sa budú stretávať v priebehu 10 týždňov každý štvrtok o 18,00 hod. v sále KD v Šúrovciach. Záujemkyne sa môžu prihlásiť telefonicky na tel. čísle 033-5595767 a prísť sa pozrieť na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 4. apríla 2024. Tešíme sa na stretnutie s vami.


Obecný úrad Šúrovce oznamuje voličom, že v sobotu 6. apríla 2024 sa bude v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod. konať II. kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. Volebná miestnosť pre volebný okrsok č. 1 sa bude nachádzať v sále kultúrneho domu a volebná miestnosť pre volebný okrsok č. 2 sa bude nachádzať vo svadobke kultúrneho domu. Volič je pri voľbách povinný preukázať sa platným občianskym preukazom. Zároveň oznamujeme voličom, ktorí sa v deň konania volieb zo zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, že môžu požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti v podobe prenosnej volebnej schránky na tel. čísle 033-5595767, 0918964680 alebo osobne na obecnom úrade.  V deň konania volieb budú k týmto občanom vyslaní členovia príslušnej volebnej komisie a budú môcť hlasovať v mieste svojho pobytu.


Obecný úrad v Šúrovciach oznamuje občanom, že v obci sa bude realizovať zber biologicky rozložiteľného odpadu nasledovne: v pondelok 8. apríla 2024 v Šúrovciach (po železnicu), v sobotu 13. apríla 2024 vo Valtov Šúre a v pondelok 22. apríla 2024 vo Varov Šúre. Odpad je potrebné uložiť pred svoje domy najneskôr do 7,30 hod. v deň konania zberu.  Zbierať sa bude biologicky rozložiteľný odpad pochádzajúci z údržby záhrad, sadov, viníc, odrezky stromov, kríkov, konáre, pne, korene, kôrovie a suché trávy, drevný odpad bez kovových, umelých alebo sklených častí, drevený nábytok, postele bez matracov, okná a dvere bez skiel, staré drevo a pod.


Západoslovenská distribučná , a.s. Bratislava oznamuje občanom, že dňa 9. apríla 2024 v čase od 12,00 hod. do 15,30 hod. bude prerušená distribúcii elektriny z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy na uliciach Horná, Krakovská a Nedárska. Presný rozpis domov, ktorých sa uvedené prerušenie distribúcie elektriny dotýka je zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.


Obecný úrad Šúrovce oznamuje občanom, že v obci sa bude realizovať  separovaný zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktorý sa bude konať v utorok 30. apríla 2024 od 8,00 hod. V čase od 7,00 do 8,00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia - ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Od 8,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Elektroodpad musí byť vyložený na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.


Z dôvodu zvýšeného výskytu požiarov v prírodnom prostredí v jarnom období, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave apeluje na občanov, aby pri upratovaní svojich záhrad a okolia, ako aj pri pohybe v prírodnom prostredí: - nevypaľovali porasty bylín, kríkov a stromov, - nezakladali oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, - nefajčili alebo nepoužívali otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, - a v prírode opekali iba na miestach, ktoré sú na to určené. V prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku volajte tiesňovú linku 112 alebo 150.


Smútočný oznam

Smútiaca rodina a obecný úrad oznamujú, že zomrela p. Emília Hájniková zo Školskej ulice vo veku 87 rokov. Posledná rozlúčka sa bude konať vo štvrtok 4. apríla 2024 o 15,00 hod. so svätou omšou na cintoríne v Šúrovciach.

Dátum vloženia: 2. 4. 2024 9:50
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 4. 2024 9:38
Autor: Správce Webu

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií