Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

20.11.2023

- hlásenie miestneho rozhlasu -

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že voda z obecného vodovodu je vhodná na priamu konzumáciu a je pitná.


Predsedníčka JDS v Šúrovciach oznamuje seniorom, že vo štvrtok 23. novembra 2023 sa bude konať zájazd na termálne kúpalisko v Horných Salibách. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do stredy 22.11.2023 u p. Bukovskej na Novej ulici.


Obecný úrad v Šúrovciach oznamuje rodičom, starým rodičom a deťom, že v sobotu 09. decembra 2023 sa bude konať tradičná akcia Mikuláš v obci. Občania, ktorí majú záujem o návštevu Mikuláša sa môžu prihlásiť na obecnom úrade alebo na tel.čísle 033/5595767 do 06.12.2023. Cena za balíček je 7,00 eur. Zároveň pozývame všetkých malých a veľkých občanov našej obce na slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka spojené s vianočnými trhmi a vianočným občerstvením, ktoré sa bude konať v sobotu 09. decembra 2023. Tešíme sa na tradičné spoločné predvianočné stretnutie s Vami.


Obec Šúrovce oznamuje občanom, že v obci sa bude realizovať  separovaný zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktorý sa bude konať v utorok 21. novembra 2023 od 8,00 hod. V čase od 7,00 do 8,00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia - ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Od 8,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Elektroodpad musí byť vyložený na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.


Obec Šúrovce oznamuje občanom, že v obci sa bude realizovať zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu. Kontajnery budú pristavené vo dvore KD v Šúrovciach a zber sa bude realizovať nasledovne:

- piatok 24.11.2023 v čase od 15,00 hod. do 18,00 hod.

- sobota 25.11.2023 v čase od 7,30 hod. do 16,00 hod.

Drobný stavebný odpad je v zmysle  VZN č. 11/2020 spoplatnený vo výške 0,015 eur za 1 kg DSO bez obsahu škodlivín. Platba sa bude realizovať v pokladni obecného úradu. Do kontajnerov je možné umiestniť stavebný odpad, všetok objemný odpad (nábytok, čalúnený nábytok, koberce a pod.). Do kontajnerov sa nesmú vyhadzovať pneumatiky, elektroodpad a biologicky rozložiteľný odpad.


Reštaurácia LUKAB pozýva občanov na koncert Pavla Latáka spojený s ochutnávkou vína a občerstvením, ktorý sa bude konať v sobotu 25. novembra 2023 od 15,00 hod.  v Kultúrnom dome v Šúrovciach. Vstupenky si môžete zakúpiť v Reštaurácii LUKAB alebo na  Obecnom úrade v Šúrovciach.


Obecný úrad v Šúrovciach oznamuje seniorom nad 70 rokov, ktorí si neprevzali darček pri príležitosti podujatia "Október - mesiac úcty k starším", že si ho môžu prevziať na obecnom úrade počas úradných hodín.

Dátum vloženia: 20. 11. 2023 8:48
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 11. 2023 9:03
Autor: Správce Webu

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií