Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

19.09.2022

- hlásenie miestneho rozhlasu -

Obecný úrad v Šúrovciach oznamuje občanom, že v období od  19. septembra 2022 do 31. októbra 2022 bude prebiehať rekonštrukcia vstupných schodísk, a to schodisko k hlavnému vchodu KD ako aj schodisko do svadobky. Vzhľadom k tomu, že pôjde o staveniská, nebude možné použiť schodiská pre verejnosť. Z uvedeného dôvodu bude možný vstup na obecný úrad len výťahom a budú upravené stránkové hodiny a dni nasledovne: pondelok - po predchádzajúcom telefonickom dohovore s pracovníkom obecného úradu, utorok - zatvorené, streda - po predchádzajúcom telefonickom dohovore s pracovníkom obecného úradu, štvrtok - zatvorené, piatok - po predchádzajúcom telefonickom dohovore s pracovníkom obecného úradu.

Kontakt na obecný úrad: 033-5595767, 0918 964680, e-mail: surovce@post.sk

Obecná knižnica bude v termíne rekonštrukcie otvorená, ale vstup bude možný iba po telefonickom dohovoru na tel. č. 033-5583469. Počas rekonštrukcie je zakázané zdržiavať sa v blízkosti staveniska. Ďakujeme za pochopenie.


Obecný úrad oznamuje, že dnes o 18,00 hod. sa v KD Šúrovce bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šúrovciach.


Predsedníčka JDS v Šúrovciach oznamuje účastníkom na zájazd na Baťov kanal, že odchod autobusu bude v stredu 21.9.2022 o 7,45 hod. spred obecného úradu so zastávkami vo Valtov Šúre a Varov Šúre. Je potrebné zobrať si so sebou občiansky preukaz a kartu poistenca. Účastníci si môžu vziať so sebou české koruny, ale nie je to podmienkou.


Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom,  že do konca septembra bude vykonávať odpočet elektromerov v domácnostiach.


Úrad Trnavského samosprávneho kraja oznamuje občanom, že do 30.9.2022 je možné pripomienkovať cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy na roky 2022/2023. Bližšie informácie su zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.


Obecný úrad na základe požiadavky MV SR žiada občanov, ktorí ubytovali vojnových utečencov z Ukrajiny, aby ich počty nahlásili na Obecný úrad v Šúrovciach na tel. číslo 033/5595 767 alebo 0918 964 680 resp. na e-mailovú adresu: surovce@post.sk.


Obecný úrad v Šúrovciach oznamuje občanom, že v našej obci prebieha výmena jódovej profylaxie - tabletiek jodidu draselného.

Občania s trvalým a prechodným pobytom v obci si môžu jódové tabletky prevziať v utorok 20. septembra 2022 v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,30 hod. do 15,00 hod. vo vestibule KD v Šúrovciach - vstup je vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu schodiska možný iba výťahom. Jódovú profylaxiu je možné si vyzdvihnúť aj na obecnom úrade počas úradných dní po telefonickom dohovore s pracovníkom úradu na tel. čísle 033-5595767 alebo 0918964680. Za rodinu postačuje, aby profylaxiu prevzal jeden dospelý člen. Staré jódové tabletky je možné odovzdať pri preberaní nových alebo v ktorejkoľvek lekárni.


Obecný úrad upozorňuje občanov, že uplynula splatnosť daní a poplatkov. Žiadame občanov, ktorí doteraz neuhradili dane a poplatky, aby tak urobili v čo nakratšom čase.

Dátum vloženia: 19. 9. 2022 9:57
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 9. 2022 9:42
Autor: Správce Webu

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií