Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

18.11.2022

- hlásenie miestneho rozhlasu -

Obecný úrad v Šúrovciach oznamuje prihláseným účastníkom na nákupný zájazd do Nového Targu v Poľsku dňa 26.11.2022, že zájazd sa bude konať. Poplatok vo výške 22,00 eur/osoba je potrebné uhradiť v hotovosti na obecnom úrade od pondelka 21.11.2022, kde obdržíte všetky potrebné informácie týkajúce sa nákupného zájazdu.


Obecný úrad v Šúrovciach oznamuje občanom, že v obci sa bude realizovať zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu. Kontajnery budú pristavené vo dvore KD v Šúrovciach a zber sa bude realizovať nasledovne:

- piatok 18.11.2022 v čase od 15,00 hod. do 18,00 hod.

- sobota 19.11.2022 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod.

Drobný stavebný odpad je v zmysle  VZN č. 11/2020 spoplatnený vo výške 0,015 eur za 1 kg DSO bez obsahu škodlivín. Platba sa bude realizovať v pokladni obecného úradu. Do kontajnerov je možné umiestniť stavebný odpad, všetok objemný odpad (nábytok, čalúnený nábytok, koberce a pod.). Do kontajnerov sa nesmú vyhadzovať pneumatiky, elektroodpad a biologicky rozložiteľný odpad.


Obecný úrad v Šúrovciach oznamuje rodičom, starým rodičom a deťom, že v sobotu 03. decembra 2022 sa bude konať tradičná akcia Mikuláš v obci. Občania, ktorí majú záujem o návštevu Mikuláša sa môžu prihlásiť na obecnom úrade alebo na tel.čísle 033/5595767 do 30.11.2022. Cena za balíček je 7,00 eur.


Obec Šúrovce pozýva občanov na divadelné predstavenie KLIMAKTÉRIUM... a čo?, ktoré sa bude konať dňa 21. decembra 2022 o 18,00 hod. v sále KD v Šúrovciach. Vstupné je 15,00 eur na osobu. Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Šúrovciach.

Dátum vloženia: 18. 11. 2022 8:54
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 11. 2022 9:45
Autor: Správce Webu

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií