Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

15.11.2023

- hlásenie miestneho rozhlasu -

Obecný úrad oznamuje občanom, že vzhľadom na prerušenú dodávku pitnej vody v obci je pri KD pristavená cisterna s pitnou vodou, ktorú si občania môžu prísť načerpať do vhodných nádob. V prípade, ak sa cisterna nebude nachádzať pri KD, prosíme občanov o trpezlivosť, pretože dopĺňanie pitnej vody do cisterny a realizuje priebežne. 

Podľa aktuálnych informácií vodárenská spoločnosť už začala realizovať napúšťanie a tlakovanie vodovodného potrubia, takže dostupnosť vody vo vodovodných prípojkách je predpokladaná cca o 12,00 hod.

V čase od 15,00 hod. až do večerných hodín sa v obci bude realizovať odkalovanie vodovodného potrubia, čo môže spôsobiť dočasné zníženie tlaku vo vodovodnom potrubí.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.


Obecný úrad oznamuje občanom, dnes je z prevádzkových dôvodov zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.


Poľnohospodárske družstvo Siladice oznamuje občanom, že si môžu objednať zabíjačkové výrobky na štvrtok 23. novembra 2023 s časom výdaja od 14,00 hod. do 17,00 hod. v Reštaurácii Lukab v Dolných Zeleniciach. Môžete si objednať jaternice, krvavnice, tlačenku a zabíjačkovú kašu a to najneskôr do pondelka 20. novembra 2023 alebo do naplnenia kapacity výroby na tel. čísle 0905 559055.


Predsedníčka JDS v Šúrovciach oznamuje seniorom, že vo štvrtok 23. novembra 2023 sa bude konať zájazd na termálne kúpalisko v Horných Salibách. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do pondelka 20.11.2023 u p. Bukovskej na Novej ulici.


Obec Šúrovce oznamuje občanom, že v obci sa bude realizovať jesenný zber biologicky rozložiteľného odpadu nasledovne:

piatok 17. novembra 2023 - ulice Hlavná, Ružová, Školská, Slnečná, Michalská, Nová, Hlohovská, Varavská, Varašúrska a Vážska.

- biologicky rozložiteľný odpad je potrebné uložiť pred domy najneskôr do 7,30 hod. v deň konania zberu

Zbierať sa bude BRO pochádzajúci z údržby záhrad, sadov, viníc, parkov (odrezky, korene, konáre, pne, suché kôrovie, suché zbytky kvetov a tráv), drevný odpad pochádzajúci výlučne od obyvateľov obce - bez kovových, umelých a sklených častí (drevný nábytok, postele bez matracov, okná a dvere bez skiel, staré drevo a pod.).


Obec Šúrovce oznamuje občanom, že v obci sa bude realizovať  separovaný zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktorý sa bude konať v utorok 21. novembra 2023 od 8,00 hod. V čase od 7,00 do 8,00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia - ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Od 8,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Elektroodpad musí byť vyložený na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.


Obec Šúrovce oznamuje občanom, že v obci sa bude realizovať zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu. Kontajnery budú pristavené vo dvore KD v Šúrovciach a zber sa bude realizovať nasledovne:

- piatok 24.11.2023 v čase od 15,00 hod. do 18,00 hod.

- sobota 25.11.2023 v čase od 7,30 hod. do 16,00 hod.

Drobný stavebný odpad je v zmysle  VZN č. 11/2020 spoplatnený vo výške 0,015 eur za 1 kg DSO bez obsahu škodlivín. Platba sa bude realizovať v pokladni obecného úradu. Do kontajnerov je možné umiestniť stavebný odpad, všetok objemný odpad (nábytok, čalúnený nábytok, koberce a pod.). Do kontajnerov sa nesmú vyhadzovať pneumatiky, elektroodpad a biologicky rozložiteľný odpad.


Reštaurácia LUKAB pozýva občanov na koncert Pavla Latáka spojený s ochutnávkou vína a občerstvením, ktorý sa bude konať v sobotu 25. novembra 2023 od 15,00 hod.  v Kultúrnom dome v Šúrovciach. Vstupenky si môžete zakúpiť v Reštaurácii LUKAB alebo na  Obecnom úrade v Šúrovciach.


Obecný úrad v Šúrovciach oznamuje seniorom nad 70 rokov, ktorí si neprevzali darček pri príležitosti podujatia "Október - mesiac úcty k starším", že si ho môžu prevziať na obecnom úrade počas úradných hodín.


Dátum vloženia: 15. 11. 2023 8:22
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 11. 2023 8:48
Autor: Správce Webu

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií